Teenused - 317853-2019

09/07/2019    S130    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Võimalike uute söödakultuuride hindamine kaasaegsete biokütuste tootmiseks

2019/S 130-317853

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, energeetika peadirektoraat
Postiaadress: Rue Demot, 24-26
Linn: Brussels
NUTS kood: BE1
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: ENER-TENDER-2019-412@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://ec.europa.eu/energy/en

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4962
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4962
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: energeetika.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Võimalike uute söödakultuuride hindamine kaasaegsete biokütuste tootmiseks

Viitenumber: ENER/C1/2019-412
II.1.2)CPV põhikood
73210000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Lepingu ese on toetada komisjoni hinnangu koostamisel söödakultuuride kohta kaasaegsete biokütuste tarbeks, sh uute/tekkivate söödakultuuride kasutuspotentsiaal, söödakultuuri kättesaadavus, ressursikonkurents ja kestlikkuse küsimused taastuvenergia direktiivi artikli 3(4)152 ja vastava artikli kontekstis ümber sõnastatud direktiivis.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE
Põhiline teostamise koht:

Teenuseid osutatakse töövõtja ruumides. Töövõtja ja komisjoni vahelised kohtumised korraldatakse komisjoni ruumides Brüsselis.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Uuring peaks täitma järgmisi eesmärke:

– selliste toorainete tuvastamine, mida saaks lisada uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiivi IX lisasse;

– aidata komisjonil hinnata söödakultuuride loetelu IX lisa osades A ja B, korraldades iga võimalikult lisatava tooraine üksikasjaliku hinnangu;

– tuvastada pettuse riskid ja töötada välja pettuste leevendamise metoodikad.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 20
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Programmi „Horisont 2020“ töökava aastateks 2018–2020

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 02/09/2019
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 03/09/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue Demot 24, 1040 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkujad võivad kohtumisest osa võtta, kuid neid võib esindada vaid 1 isik. Pakkumiste avamise lõpuosas teeb avamiskomisjoni eesistuja teatavaks pakkujate nimed ja otsuse laekunud pakkumiste sobivuse kohta. Pakkumistes sisalduvaid hindasid ei avalikustata.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Faks: +33 3881-79062

Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul pakkumise tulemustest teavitava kirja päevast või selle puudumise korral 2 kuu jooksul päevast, mil hagejat asjast teavitati. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa tähtaja tühistamist ega uue tähtaja kehtestamist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
02/07/2019