Supplies - 317873-2017

11/08/2017    S153

Lithuania-Vilnius: Diesel fuel

2017/S 153-317873

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB „Vilniaus viešasis transportas“
National registration number: 302683277
Postal address: Žolyno g. 15
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: 10209
Country: Lithuania
Contact person: Dainius Voveris
E-mail: dainius.voveris@vilniausvt.lt
Telephone: +370 52394773
Internet address(es):
Main address: http://www.vilniausviesasistransportas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/27121
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=357553
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=357553&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dyzelinių degalų pirkimas.

II.1.2)Main CPV code
09134200 Diesel fuel
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – dyzeliniai degalai, kurie turės būti pristatomi ir išpilstomi į Perkančiojo subjekto nurodytos degalinės požemines degalų talpyklas, kuri nuo Perkančiojo subjekto teritorijos, esančios Verkių g. 52, Vilniuje (Verkių transporto departamentas), nutolusi ne didesniu nei 500 metrų atstumu.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134200 Diesel fuel
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Preliminarus perkamų degalų kiekis – 9 000 000 litrų (12 mėn.), 18 000 000 litrų (24 (36) mėn.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (įm. kodas 302683277) sąskaitą LT57 4010 0424 0347 9130 AB DNB banke 100 000 EUR sumos užstatą arba pateikti neatšaukiamą ir besąlygišką banko garantiją, arba draudimo bendrovės laidavimo raštą 100 000 EUR sumai.

Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas 150 000 EUR dydžio užstatu, pervedant jį į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (įm. kodas 302683277) sąskaitą LT57 4010 0424 0347 9130 AB DNB banke, arba neatšaukiama ir besąlygiška banko garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu 150 000 EUR sumai.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Už pristatytus degalus Perkantysis subjektas atsiskaitys per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, pateiktos šalių pasirašytų degalų priėmimo-perdavimo aktų pagrindu, pateikimo dienos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/09/2017
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/09/2017
Local time: 13:45
Place:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB „Vilniaus viešasis transportas“ patalpose adresu Žolyno g. 15 Vilniuje, 200 kab. II aukšte.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/08/2017