Works - 31794-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Nyíregyháza: Roundabout construction work

2022/S 015-031794

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 188-488040)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: 15731766215
Postal address: Kossuth Tér 1.
Town: Nyíregyháza
NUTS code: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postal code: 4400
Country: Hungary
Contact person: Kovács Ádám
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Telephone: +36 42524524
Fax: +36 42311041
Internet address(es):
Main address: http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/
Address of the buyer profile: http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Körforgalmú csomópont létesítése Nyíregyházán

Reference number: EKR001134492021
II.1.2)Main CPV code
45233128 Roundabout construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Vállalkozási szerződés, körforgalmú csomópont kivitelezési munkálatai

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 188-488040

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Place of text to be modified: A közbeszerzés ismertetése
Instead of:

Négy ágú körforgalmú csomópont kiépítése tervezett zárt csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítás kiépítéssel, valamint autóbusz öblök átépítésével.

- 1 db szennyvízátemelő áthelyezése és 97,3 m szennyvíz nyomóvezeték kiváltása.

- 263,3 m ivóvíz nyomóvezeték, 72 m távfűtési vezeték és 66,7 m gázelosztó vezeték kiváltása.

- GIGANET, MAGYAR TELEKOM és VODAFONE hírközlési kábeleinek kiváltása.

- A Vízmű telep meglévő lábazatos kerítésének áthelyezése 125 m hosszon.

- 9 db új fa ültetése.

Tervezett körforgalom adatai:

Belső sugár: 11.00m

Körpálya szélessége: 6.75m

Járható gyűrű szélessége: 1.75m

Biztonsági sáv szegély előtt: 0.25m

Belépési sugár: 12.00m

Kilépési sugár: 15.00m

A további részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.

Read:

Négy ágú körforgalmú csomópont kiépítése tervezett zárt csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítás kiépítéssel, valamint autóbusz öblök átépítésével.

- 1 db szennyvízátemelő áthelyezése és 97,3 m szennyvíz nyomóvezeték kiváltása.

- 263,3 m ivóvíz nyomóvezeték, 72 m távfűtési vezeték és 66,7 m gázelosztó vezeték kiváltása.

- GIGANET, MAGYAR TELEKOM és VODAFONE hírközlési kábeleinek kiváltása.

- A Vízmű telep meglévő lábazatos kerítésének áthelyezése 125 m hosszon.

- 8 db új fa ültetése.

Tervezett körforgalom adatai:

Belső sugár: 11.00m

Körpálya szélessége: 6.75m

Járható gyűrű szélessége: 1.75m

Biztonsági sáv szegély előtt: 0.25m

Belépési sugár: 12.00m

Kilépési sugár: 15.00m

A további részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.

Section number: III.1.1
Place of text to be modified: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
Instead of:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:

- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;

- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a, különösen a 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelményei a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint, azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint kerül sor. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdésére is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) és a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései is irányadók.

Read:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:

- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;

- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a, különösen a 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelményei a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részének „α” pontját kell kitölteni. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdésére is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) és a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései is irányadók.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Instead of:

M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) megvalósított alábbi referenciákkal:

Legalább 1 db, országos és/vagy helyi közúthálózatot érintő új körforgalmú csomópont építése és/vagy meglévő országos és/ vagy helyi közúthálózatot érintő körforgalmú csomópont átépítése, és/vagy országos és/vagy helyi közúthálózatot érintő új járműosztályozós csomópont építése és/vagy meglévő országos és/vagy helyi közúthálózatot érintő járműosztályozós csomópont átépítése tárgyú befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

Fogalmak az M1.) alkalmassági követelményhez:

Ajánlatkérő „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti (az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pont).

„Országos közút” alatt Ajánlatkérő az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet 8.§ (1) bek. a-cd pontja szerinti fogalmakat érti.

„Helyi közút” alatt Ajánlatkérő az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet 8.§ (2) bek a)-b) pontja szerinti fogalmakat érti.

„Járműosztályozós csomópont”: olyan szintbeni csomópont, ahol a csomóponti mozgások megkönnyítése érdekében többlet forgalmi sáv létesül.

„Körforgalmú csomópont”: bal oldali középsziget körüli, egyirányú áthaladási elsőbbséggel rendelkező körpályába csatlakozó csomóponti ágakkal rendelkező útkereszteződés.”

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építész szakterület” MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (M.1., M.2). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontjában, 22. § (3), (4), (5) bekezdés, 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójában (2021. május 6., közzétéve a a Közbeszerzési Hatóság honlapján 2021. május 11.).

Read:

M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) megvalósított alábbi referenciákkal:

Legalább 1 db, országos és/vagy helyi közúthálózatot érintő új körforgalmú csomópont építése és/vagy meglévő országos és/ vagy helyi közúthálózatot érintő körforgalmú csomópont átépítése, és/vagy országos és/vagy helyi közúthálózatot érintő új járműosztályozós csomópont építése és/vagy meglévő országos és/vagy helyi közúthálózatot érintő járműosztályozós csomópont átépítése tárgyú befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

Fogalmak az M1.) alkalmassági követelményhez:

Ajánlatkérő „közút építése” alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti (az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kr. 2. § 7. pont).

„Országos közút” alatt Ajánlatkérő az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet 8.§ (1) bek. a-cd pontja szerinti fogalmakat érti.

„Helyi közút” alatt Ajánlatkérő az útügyi igazgatásról szóló 26/2021 (VI.28.) ITM rendelet 8.§ (2) bek a)-b) pontja szerinti fogalmakat érti.

„Járműosztályozós csomópont”: olyan szintbeni csomópont, ahol a csomóponti mozgások megkönnyítése érdekében többlet forgalmi sáv létesül.

„Körforgalmú csomópont”: bal oldali középsziget körüli, egyirányú áthaladási elsőbbséggel rendelkező körpályába csatlakozó csomóponti ágakkal rendelkező útkereszteződés.”

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. pontja „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (M.1., M.2). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontjában, 22. § (3), (4), (5) bekezdés, 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójában (2021. május 6., közzétéve a a Közbeszerzési Hatóság honlapján 2021. május 10.).

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 17/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 17/01/2022
Local time: 13:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information:

A módosításra Ajánlatkérőhöz érkezett kiegészítő tájékoztatás kérések kapcsán kerül sor. A felhívás módosuló rendelkezései mellett módosul az ajánlati dokumentáció I/3., I/11. és I/13. pontja, a kiegészítő nyilatkozatminták, a kiegészítésre kerül a műszaki dokumentáció és módosulnak az árazatlan költségvetések.