Works - 31798-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2022/S 015-031798

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 250-659020)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közlekedésbiztonsági fejlesztés a XX. kerületben 2

Hivatkozási szám: EKR001461572021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái XX. kerületben (újraindított), összesen négy részben (1-4. rész: „A”-„D” részben)

A VEKOP-5.3.1-15-2020-00020 „Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái Budapest XX. kerületében” című projekt keretében tervezett megoldások egyrészt a hiányzó kerékpáros kapcsolatok pótlására irányulnak, önálló kerékpárút szakaszok, nyitott vagy zárt kerékpársávok kialakításával, másrészt fontos feladat a csomóponti átvezetések megvalósítása, vagy a meglévő átvezetések biztonságosabbá tétele. A kerület kerékpáros baráttá tételének eszköze továbbá az egyirányú utcák megnyitása a kétirányú kerékpáros forgalom számára, valamint Zóna 30-as forgalomcsillapított övezetek kialakítása.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza.

Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 250-659020

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 21/01/2022
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 01/02/2022
Helyi idő: 16:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 21/01/2022
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 01/02/2022
Helyi idő: 18:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) b) pontja alapján módosítja a közbeszerzési dokumentumokat, melyre tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. A módosítással érintettel közbeszerzési dokumentumok: műszaki leírás, árazatlan költségvetés