Works - 31810-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Construction work

2022/S 015-031810

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 235-615340)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 23007266242
Postal address: Istvánmezei Út 1-3
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1146
Country: Hungary
Contact person: D. Tóth Éva
E-mail: D.Toth.Eva@bmsksport.hu
Telephone: +36 703890595
Fax: +36 13988971
Internet address(es):
Main address: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
Address of the buyer profile: https://ekr.gov.hu/
I.1)Name and addresses
Official name: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
National registration number: 19294784213
Postal address: Páter Károly Utca 1.
Town: Gödöllő
NUTS code: HU120 Pest
Postal code: 2100
Country: Hungary
Contact person: Nagy László
E-mail: adelheidnagy@gmail.com
Telephone: +36 303900060
Internet address(es):
Main address: https://uni-mate.hu/
Address of the buyer profile: https://www.ekr.gov.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MATE Gödöllői telephely energetikai fejlesztése

Reference number: EKR001107832021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Vállalkozási szerződés a „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (2021. évig Szent István Egyetem) Gödöllői telephelyének energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00058 azonosító számú projekt keretében a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4932, a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940, valamint a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4941 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-615340

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: Rövid meghatározás
Instead of:

Vállalkozási szerződés a „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (2021. évig Szent István Egyetem) Gödöllői telephelyének energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00058 azonosító számú projekt keretében a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4932, a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940, valamint a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4941 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában

Read:

Vállalkozási szerződés a „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (2021. évig Szent István Egyetem) Gödöllői telephelyének energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00058 azonosító számú projekt keretében a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4932, a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940, valamint a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4941 cím alatti épületének energetikai korszerűsítése tárgyában

Section number: II.2.4
Place of text to be modified: A közbeszerzés ismertetése
Instead of:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (2021. évig Szent István Egyetem) Gödöllői telephelyének energetikai fejlesztése” című projekt Támogatási Szerződésében szereplő 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4932, a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940, valamint a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4941 energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználás növelésével” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00058 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt az „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (2021-ig Szent István Egyetem) 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4932, a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940, valamint a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4941 szám alatti épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a fűtési rendszerek korszerűsítését, nyílászárók cseréit tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épületek külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkákkal érintett, a Hrsz. 4940 szám alatt, a Hrsz: 4932 szám alatt és a Hrsz: 4941 szám alatt található épületrészek bruttó szintterülete 45 526,1 m2.

Födém hőszigetelése: 5310 m2

Fa, fém vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása 5034 m2

Ablakrács: 21 db

Fa és fém kültéri nyílászáró elhelyezése: 1706 db

Új fa könyöklő beépítése (meglévő bontása) szélesség: 5-50 cm: 1250 fm

Új ablakpárkány beépítése (meglévő bontása)

VM Zinc horganylemez párkány: 840 fm

UltraGas 1700D/TTE kondenzációs álló ikerkazán elhelyezése: 3 klt

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése: 831 db

Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre: 735 db

Beltéri légkezelő berendezés, kapcsolószekrénnyel,

lemezes hővisszanyerővel.

V(be)=20000m3/h; V(el)=20000m3/h ; Dp=500Pa: 1 klt

Beltéri befúvó berendezés.

V(be)=1200m3/h; Dp=300Pa: 1 klt

Beltéri elszívó berendezés.

V(be)=1200m3/h; Dp=300Pa: 1 klt

Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás tartalmaz.

A 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940 cím alatti épület műemléki védettség alatt álló épületnek minősül. Műemléki törzsszám: 11124.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, Ajánlattevő felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás tárgy át képező ingatlanok a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontjában meghatározott, a Miniszterelnökség, Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság által vezetett hatósági nyilvántartásban bejegyzett műemlékek, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 63. § (3) bekezdése alapján a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. (1) bekezdése és 64. §-a szerint a az eljárás tárgyát képező munka örökségvédelmi hatósági engedélyhez kötött.

Read:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (2021. évig Szent István Egyetem) Gödöllői telephelyének energetikai fejlesztése” című projekt Támogatási Szerződésében szereplő 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4932, a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940, valamint a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4941 energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználás növelésével” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00058 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt az „Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (2021-ig Szent István Egyetem) 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4932, a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940, valamint a 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4941 szám alatti épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a fűtési rendszerek korszerűsítését, nyílászárók cseréit tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épületek külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkákkal érintett, a Hrsz. 4940 szám alatt, a Hrsz: 4932 szám alatt és a Hrsz: 4941 szám alatt található épületrészek bruttó szintterülete 45 526,1 m2.

Födém hőszigetelése: 5310 m2

Fa, fém vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása 5034 m2

Ablakrács: 21 db

Fa és fém kültéri nyílászáró elhelyezése: 1706 db

Új fa könyöklő beépítése (meglévő bontása) szélesség: 5-50 cm: 1250 fm

Új ablakpárkány beépítése (meglévő bontása)

VM Zinc horganylemez párkány: 840 fm

UltraGas 1700D/TTE kondenzációs álló ikerkazán elhelyezése: 3 klt

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése: 831 db

Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre: 735 db

Beltéri légkezelő berendezés, kapcsolószekrénnyel,

lemezes hővisszanyerővel.

V(be)=20000m3/h; V(el)=20000m3/h ; Dp=500Pa: 1 klt

Beltéri befúvó berendezés.

V(be)=1200m3/h; Dp=300Pa: 1 klt

Beltéri elszívó berendezés.

V(be)=1200m3/h; Dp=300Pa: 1 klt

Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a közbeszerzési dokumentumok és a műszaki leírás tartalmaz.

A 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Hrsz.: 4940 cím alatti épület műemléki védettség alatt álló épületnek minősül. Műemléki törzsszám: 11124.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, Ajánlattevő felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárás tárgy át képező ingatlanok a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontjában meghatározott, a Miniszterelnökség, Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság által vezetett hatósági nyilvántartásban bejegyzett műemlékek, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 63. § (3) bekezdése alapján a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. (1) bekezdése és 64. §-a szerint a az eljárás tárgyát képező munka örökségvédelmi hatósági engedélyhez kötött.

Section number: II.2.13
Place of text to be modified: Kapcsolódó Európai uniós projekt száma
Instead of:

KEHOP-5.2.2-16-2017-00058

Read:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00058

Section number: III.2.2
Place of text to be modified: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
Instead of:

Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 0,5%-a naponta, max. 20%.

Meghiúsulási kötbér: A nettó vállalkozói díj 30%-a

Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, a nettó vállalkozói díj 5%-a.

Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a nettó vállalkozói díj 5%-a.

Az igényelhető előleg mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a - de legfeljebb kétszázötvenmillió forint - Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján.

Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a hatodik részszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2017-00058 sz. projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

11 db rész-, 1db végszámla.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.

A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X. 30.), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

Read:

Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 0,5%-a naponta, max. 20%.

Meghiúsulási kötbér: A nettó vállalkozói díj 30%-a

Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, a nettó vállalkozói díj 5%-a.

Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a nettó vállalkozói díj 5%-a.

Az igényelhető előleg mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a - de legfeljebb kétszázötvenmillió forint - Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján.

Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a hatodik részszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00058 sz. projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

11 db rész-, 1db végszámla.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.

A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X. 30.), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 18/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 18/01/2022
Local time: 14:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 14:00
VII.2)Other additional information:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.1.4), II.2.4), II.2.13) és III.2.2) pontjában a projektazonosítót adminisztrációs hibára tekintettel módosítja a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a IV.2.2) és IV.2.7) pontját a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel módosítja. Ajánlatkérő a műszaki leírás körébe tartozó közbeszerzési ismertetőt módosítja a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján.