Servizzi - 31823-2018

24/01/2018    S16

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Oqfsa ta' kuntratti multipli għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, kampanji ta' komunikazzjoni u tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi u fl-UE

2018/S 016-031823

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Chafea
Indirizz postali: Drosbach building A03/41
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: L-2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Ralitsa Yovcheva-Hahn
Posta elettronika: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/chafea/agri/
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Oqfsa ta' kuntratti multipli għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti, kampanji ta' komunikazzjoni u tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi u fl-UE

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-sejħa għall-offerti għandha x'taqsam mal-organizzazzjoni ta' avvenimenti, kampanji ta' komunikazzjoni u tagħrif dwar is-swieq f'pajjiżi terzi u fl-UE. L-għan ewlieni tal-kuntratti huwa li jipprovdi servizzi fi ħdan il-kuntest tal-provvista ta' tagħrif u l-promozzjoni ta' miżuri li għandhom x'jaqsmu ma' prodotti agrikoli tal-UE. L-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri hija mmaniġġjata mill-promozzjoni tal-Unità tal-Prodotti Agrikoli f'Chafea. Minkejja dan, l-oqfsa ta' kuntratti se jkunu ta' interess għad-DĠ tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u lil unitajiet oħra f'Chafea. Għalhekk, l-għan sekondarju ta' dan il-kuntratt huwa li jipprovdi l-promozzjoni u s-servizzi ta' komunikazzjoni fil-qasam tal-politika agrikola komuni, is-saħħa pubblika, il-politika tal-konsumatur u s-sigurtà tal-ikel.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends tal-UE f'pajjiżi terzi

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79950000 Servizzi ta' l-organizzazzjoni ta' fieri ta' l-esibizzjonijiet, u ta' l-organizzazzjoni tal-kongressi
15000000 Ikel, xorb, tabakk u prodotti relatati
79416000 Servizzi tar-relazzjonijiet pubbliċi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Pajjiżi terzi barra mill-UE.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' dan il-lott huwa li jipprovdi servizzi għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends tal-UE f'pajjiżi terzi. L-attivitajiet ewlenin li se jkunu implimentati taħt dan il-lott huma: delegazzjonijiet tan-negozju ta' livell għoli; seminars, laqgħat ta' diskussjoni u avvenimenti oħra; paviljuni/stends tal-UE ġewwa fieri tal-kummerċ f'pajjiżi terzi. Għal aktar dettalji ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli tal-UE; l-inizjattiva tal-BTSF
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-servizzi tal-1 lott se jkunu ordnati permezz ta' sistema f'ordni ta' prijorità (mingħajr il-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni). L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se twaqqaf punteġġi għal massimu ta' 3 kuntratturi f'ordni ta' prijorità li laħqu l-ogħla punteġġi matul l-għoti tal-Oqfsa ta' Kuntratti.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 102-203727
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-lott: 1
Titlu:

L-organizzazzjoni ta' avvenimenti u paviljuni/stends tal-UE f'pajjiżi terzi

Kuntratt/lott jingħata: le
V.1)Informazzjoni dwar nuqqas ta' għoti
Il-kuntratt/lott ma ngħatax
Ma waslux offerti jew talbiet għas-sehem jew twarrbu kollha

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ma waslu l-ebda offerti ammissibbli. L-awtorità li qed toħroġ il-kuntratt biħsiebha toħroġ sejħa ġdida għall-offerti taħt proċedura miftuħa għall-1 lott.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17/01/2018