Works - 31824-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Motorway construction works

2022/S 015-031824

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 252-668957)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ředitelství silnic a dálnic ČR
National registration number: 65993390
Postal address: Na Pankráci 546/56
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
Contact person: Šárka Dlouhá
E-mail: sarka.dlouha@rsd.cz
Telephone: +420 954910223
Internet address(es):
Main address: www.rsd.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

D6 Hořesedly, přeložka

Reference number: 07PT-001569
II.1.2)Main CPV code
45233110 Motorway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Stavba "D6 Hořesedly, přeložka" patří do souboru staveb rychlostní silnice D6 mezi Novým Strašecím a křižovatkou se silnicí I/27 (Jesenická křižovatka). Jedná se o stavební úsek č.4, který na svém začátku ve staničení km 48,200 navazuje na 3. stavební úsek (D6 Krupá, přeložka) a na svém konci ve staničení km 57,400 na 5. stavební úsek D6 Hořovičky, obchvat. Předmětný stavební úsek řeší stávající průtah silnice I/6 obcí Hořesedly. Nově navržená trasa přeložky I/6 vede přes zemědělsky obdělávané území. Napojuje se na začátku stavby na stávající I/6 a obchází severně obec Hořesedly. Rychlostní komunikace D6 je navržena v kategorii R 25,5/130, délka úseku je 9200 m. Součástí stavby je také jedna MÚK. Stávající I/6 bude převedena do silniční sítě jako II.třída s označením II/606 a zůstane plně funkční komunikací jako doprovodná komunikace, která nebude zpoplatněna.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-668957

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 29/03/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/03/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 29/03/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/03/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

VZD č. 3