Works - 31826-2022

21/01/2022    S15

Slovenia-Ljubljana: Construction work

2022/S 015-031826

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 240-629219)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
National registration number: 5300177000
Postal address: Tržaška cesta 19
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Anita Bavdek
E-mail: jn.drsi@gov.si
Telephone: +386 014788034
Internet address(es):
Main address: http://www.dc.gov.si
Address of the buyer profile: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-401706/narocilo.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

A-218/21; Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled - Bohinjska Bistrica

Reference number: 43001-449/2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Izgradnja državne kolesarske povezave G2 Bled - Bohinjska Bistrica

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 240-629219

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

Sprememba razpisne dokumentacije 03

Naročnik spreminja popis del.

VII.2)Other additional information:

Naročnik spreminja popis del. Spremembe so v popisu del označene z zeleno barvo.

V zavihku »Nadvoz OBRNE« je v sklopu »2. Zemeljska dela« dodana postavka »25 236 Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo. - Beton za torkret C25/30, Dmax 16mm, debeline 10cm, ojačan z armaturno mrežo Q226«.

V zavihku »Tuje storitve« sta združeni postavki za zaporo prometa v eno postavko: »Preusmeritev in delna / popolna zapora prometa, za čas izvajanja gradbenih del. Postavka vključuje postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore. Obračun se izvede po dejanskih dokazljivih stroških na podlagi računa, ki ga izstavi izvajalec zapore. OPOMBA: Zapore prometa na etapah 1 - 7«, ki zajema zapore v vseh sedmih etapah. Spremenjena je vrednost postavke.

V zavihku »Tuje storitve« je dodana postavka glede stroškov ukrepov za zagotavljanje varnosti v območju železniškega prometa v fiksni vrednosti 330.880,00eur.

Odpravljena je napaka v zavihku PK-1 (E2) v sklopu »5. Gradbena in obrtniška dela«, pri postavki »58 821 Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo. Vsi merilni čepi oz. reperji se vgradijo kot nastavki za 3D tarče za meritve prostorskih premikov.« - brisana je cena za kom.

Spremenjene so postavke (zahtevane asfaltne zmesi):

- Zavihek »CESTA - os A«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. in 4. postavka

- Zavihek »CESTA - os A«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.2 Obrabne plasti«, 1. postavka

- Zavihek »CESTA - os B«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. postavka

- Zavihek »CESTA - os C«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 4. postavka

- Zavihek »CESTA - os D«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. in 4. postavka

- Zavihek »CESTA - os E«, sklop »3. Voziščne konstrukcije«, del »3.1 Nosilne plasti«, 3. postavka

Spremenjene so postavke (premer betonske cevi):

- Zavihek »AKZ1«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka

- Zavihek »AKZ2«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka

- Zavihek »AKZ3«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka

- Zavihek »AKZ5«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 2. postavka

- Zavihek »AKZ6«, sklop »4. Odvodnjavanje«, del »4.4 Jaški«, 1. postavka

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432331/Popis_del_S2.zip