Supplies - 318303-2021

25/06/2021    S121

Romania-Râmnicu Vâlcea: Medical equipments

2021/S 121-318303

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Județul Vâlcea
National registration number: 2540929
Postal address: Str. General Praporgescu nr. 1, sector: -, județ: Vâlcea
Town: Râmnicu Vâlcea
NUTS code: RO415 Vâlcea
Postal code: 240595
Country: Romania
Contact person: Gabriel Tufeanu
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telephone: +40 250732901/173
Fax: +40 250735617
Internet address(es):
Main address: www.cjvalcea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100122661
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziţia publică de echipamente/dispozitive medicale necesare prevenirii și limitării infecțiilor cu COVID-19/realizării sterilizării, dezinfecției aerului (autoclav, nebulizator pentru dezinfecția aerului, Lampă ultraviolete, mobilă)

Reference number: 2540929_2021_PAAPD1304836
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Echipamente/dispozitive medicale necesare prevenirii si limitării infecțiilor cu COVID - 19/realizării sterilizării, dezinfecției aerului, prin care se achiziționează:

LOTUL 1

Achiziția publică de autoclav

— CPV: 33191110-9 Autoclave.

LOTUL 2

Achiziția publică de nebulizatoare pentru dezinfecția aerului

— CPV: 33191000-5 Aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare

LOTUL 3

Achiziția publică de lămpi ultraviolete, mobile

— CPV: 31515000-9 Lămpi cu ultraviolete

Note:

1. Echipamentele medicale vor fi noi; Nu se acceptă second hand sau refurbished.

2. Data de livrare specificată în tabele, respectiv maxim 60 de zile, înseamnă data când toate activitățile au fost realizate și produsul / echipamentul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de autoritatea contractantă (prin procese-verbale de recepție și punere în funcțiune).

3. Durata de livrare de maxim 60 de zile include și perioada de acceptare a autorității contractante de 30 de zile, respectiv recepția cantitativă, calitativă, punere în funcțiune și recepția serviciilor de instruire.

4. Având în vedere că durata de livrare este factor de evaluare, durata asumată și declarată de ofertanți prin propunerea tehnică va fi respectată. La stabilirea duratei de livrare, ofertanții trebuie să ia în calcul durata de livrare pentru ultimul echipament din cadrul lotului.

5. Să existe posibilitatea achiziționării de pe piață a pieselor de schimb și a consumabilelor originale, necesare funcționării echipamentelor medicale pe întreaga durată de viață a acestora.

6. Ofertanții vor include în oferta de preț valoarea consumabilelor care vor fi asigurate pentru efectuarea testelor/ probelor la punerea în funcțiune a echipamentelor și la instruirea personalului, acolo unde este cazul.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs, respectiv minim 24 de luni de la data punerii in funcțiune a echipamentului.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este recepționat de Autoritatea contractantă (recepție cantitativă, calitativă, punere în funcțiune și instruire personal).

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/pârțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Destinația de livrare este sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu din comuna Mihăești, Strada Nuferilor nr. 7, județul Vâlcea, România.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Operatorii economici pot solicita vizitarea locațiilor de amplasare a echipamentelor din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu din comuna Mihăești, Strada Nuferilor nr. 7, județul Vâlcea, încă din faza de elaborare a ofertelor. Se va stabili o dată de vizitare a amplasamentului împreună cu Autoritatea contractantă.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor in masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut la punctul I.1) din fișa de date, respectiv 21 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 70 626.10 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

Achiziția publică de nebulizatoare pentru dezinfecția aerului

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO415 Vâlcea
Main site or place of performance:

Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu din comuna Mihăești, Strada Nuferilor nr. 7, județul Vâlcea, România.

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziția publică de nebulizatoare pentru dezinfecția aerului:

Nebulizatoare pentru dezinfecția aerului - 2 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctajul pentru factorul de evaluare “Durata de livrare”, cu o valoare de 40 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 32 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Derularea contractului se va realiza în cadrul Contractului de finanțare nr. 424 din 04.12.2020, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, care are ca obiectiv implementarea proiectului „Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie ”Constantin Anastasatu” Mihăești d... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Achiziția publică de autoclav

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO415 Vâlcea
Main site or place of performance:

Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu din comuna Mihăești, Strada Nuferilor nr. 7, județul Vâlcea, România

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziția publică de autoclav

• 1 buc. Autoclav

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctajul pentru factorul de evaluare “Durata de livrare”, cu o valoare de 40 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Derularea contractului se va realiza în cadrul Contractului de finanțare nr. 424 din 04.12.2020, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, care are ca obiectiv implementarea proiectului „Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie ”Constantin Anastasatu” Mihăești d... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Achiziția publică de lămpi ultraviolete, mobile

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
31515000 Ultraviolet lamps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO415 Vâlcea
Main site or place of performance:

Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu din comuna Mihăești, Strada Nuferilor nr. 7, județul Vâlcea, România.

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziția publică de lămpi ultraviolete, mobile

Lămpi cu ultraviolete, mobile - 10 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctajul pentru factorul de evaluare “Durata de livrare”, cu o valoare de 40 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 126.10 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Derularea contractului se va realiza în cadrul Contractului de finanțare nr. 424 din 04.12.2020, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, care are ca obiectiv implementarea proiectului „Întărirea capacității Spitalului de Pneumoftiziologie ”Constantin Anastasatu” Mihăești d... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Motive de excludere a ofertantului:

Ofertantul individual / ofertantul asociat / subcontractantul propus / tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative actualizate care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare care atestă îndeplinirea obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Precizam ca persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent Consiliul Judetean Vâlcea sunt: Presedinte Constantin Radulescu, Vicepresedinte Marin Florian, Vicepresedinte Bică Andra, Administrator Public Adrian Mihăilă, Secretar General al Judetului Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General Andreea Popescu,, Director General Bogdan Paul Lastun, Director General Ioan – Sebastian Tamas, Director General Adjunct Elena Ramona Constantinescu, Director General Adjunct Adinita Oprescu, Arhitect Șef Elena Dana Petrescu, Sef serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia Carmen Dima, Sef serviciu Buget, Impozite si Taxe Virtej Andreea, Sef Serviciu Contabilitate Adrian Pădurețu, Sef Serviciu Elaborare și Implementare Proiecte Monica Gutău, Sef Serviciu Absorbtia Finantarilor Nerambursabile, Relații Externe și Afaceri Europene Anamaria Vaduva, Sef Serviciu Unitatea de Management și Implementare a Proiectelor cu Finanțare prin POIM Laurentiu-Mihail Virtej, Șef Serviciu Infrastructură, Drumuri și Poduri, Proiectare Elena Grecu, Șef Serviciu Pregătirea și Urmărirea Realizării Lucrărilor Publice Liviu Constantinescu, Șef Birou Achiziții Publice, Urmărirea Realizării Contractelor Ana Savu, Control Financiar Preventiv Constantin Rizea;

Consilierii judeteni care aproba bugetul judetului: Andreianu Mihaela, Belciu Ion,Bobocea Gheorghe, Bușu Adrian, Chisalom Dumitru, Ciocan Vetuta, Dima Adrian-Cosmin, Dumitru Marian, Fârtat Ilie, Folea Gheorghe, Jinaru Adam, Lupu Alina, Lupu Cristian-Alin, Mutuligă Florin-Nicolae, Nicolăescu Ion, Pardut Alexandru-Ștefan, Petcan Lidia-Florentina, Poenaru Constantin-Mircea, Popa Claudiu, Popa Laurentiu, Popa Ovidiu, Popescu Victor-George, Rosu Calina Roxana Laura, Sitaru Mihai-Dragoș, Spiridon Nicu, Tomescu Gabriel, Vieru Gheorghe, Vasiloiu Minodor, Vîlcu Samoil, Voican Adrian.

Nota: Operatorii economici (ofertantii / membrii asocierii / terii sustinatori / subcontractantii) vor completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Semnarea cu semnatura electronica a documentelor se va face în mod corespunzator de catre ofertantii / membrii asocierii / terii sustinatori / subcontractantii.

Note:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/ subcontractantul propus) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea angajamentului ferm al terțului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere odata cu oferta va conduce la declararea aceteia ca inadmisibilă, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

3. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) din același articol din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În acest caz ofertantul va completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere" - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si sau profesionala.

Anagajamentul ferm a tertului sustinator/angajamente ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat de reprezentatntul împuternicit al tertului sustinator cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii sustinatori confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinirea respectivelor activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descrierea modului efectiv in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile

Ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor respecta in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

4. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara, se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia raspund în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

În cazul în care oferta este depusa de catre un grup de operatori, aceasta va cuprinde si Acordul de asociere.

Completarea DUAE este obligatorie pentru toti participantii la procedura, iar prezentarea documentelor doveditoare este obligatorie doar pentru ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante.

Pentru persoanele juridice straine, documentele prezentate vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna.

Cerinta valabila pentru toate cele 3 loturi.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau pentru persoane juridice/fizice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana.

Cerinta valabila pentru toate cele 3 loturi.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice alin. (1) lit. a).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic va completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Daca prin subcontractare nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare, va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat de reprezentatntul împuternicit al subcontractantului, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/07/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/07/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Orice referire din cuprinsul Caietului de sarcini prin care se indică o anumită autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificație etc. se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Se vor completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Modul de accesare al DUAE – operatorii economici ofertanți vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenul prevazut la punctul I.1).

Deoarece procedura aleasa se desfasoara integral prin mijloace electronice, eventualele clarificari solicitate de operatorii economici se vor posta numai in SEAP la sectiunea "Intrebari", iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de autoritatea contractanta numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin operatorului economic. În cazul în care comisia de evaluare a ofertelor solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, atât solicitarea, cât si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare

Acreditat. Operatorilor economici ofertanti li se reaminteste faptul ca orice informatie falsa furnizata de acestia in procedura de achizitie publica conduce la excluderea acestora de la participarea la procedura de atribuire organizata de autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorul economic trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 alin.(1) lit. a) din Legea nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul juridic, contencios, coordonare din cadrul Consiliului Județean Vâlcea
Postal address: Str. General Praporgescu nr. 1, jud. Vâlcea
Town: Râmnicu Vâlcea
Postal code: 240595
Country: Romania
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telephone: +40 250732901
Fax: +40 250735617
Internet address: www.cjvalcea.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/06/2021