Works - 31831-2022

21/01/2022    S15

Poland-Katowice: Construction work

2022/S 015-031831

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 252-669008)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
National registration number: REGON: 01751157500050
Postal address: ul. Myśliwska 5
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-017
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Koczy
E-mail: akoczy@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 322086225
Fax: +48 322598710
Internet address(es):
Main address: https://www.gddkia.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://www.gddkia.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOKOŃCZENIE BUDOWY AUTOSTRADY A1 NA ODCINKU F WĘZEŁ RZĄSAWA – WĘZEŁ BLACHOWNIA

Reference number: O.KA.D-3.2411.65.2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku F węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia”.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-669008

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 27/05/2022
Read:
Date: 24/06/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:10
Read:
Date: 25/02/2022
Local time: 10:10
VII.2)Other additional information: