Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 318315-2021

25/06/2021    S121

Poland-Poznań: Ambulances

2021/S 121-318315

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny ZOZ
National registration number: 639686132
Postal address: ul. Rycerska 10
Town: Poznań
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 60-346
Country: Poland
Contact person: Robert Judek
E-mail: robert.judek@ratownictwo.med.pl
Telephone: +48 618648881
Fax: +48 618663735
Internet address(es):
Main address: www.ratownictwo.med.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/ratownictwo_med
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup 20 sztuk Ambulansów z pełnym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Reference number: DZP-RJ-PN.004.2021
II.1.2)Main CPV code
34114121 Ambulances
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk ambulansów drogowych wraz z wyposażeniem: ambulans drogowy; nosze główne, transporter noszy; defibrylator; przenośny ssak elektryczny; przenośny ssak mechaniczny; respirator transportowy; urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej; pompa strzykawkowa; kapnometr; termometr przenośny; krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym; krzesło kardiologiczne; kamizelka ortopedyczna do stabilizacji kręgosłupa na odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym; deska ortopedyczna; nosze podbierakowe; materac próżniowy; plecak ratowniczy. Szczegółowy opis zamówienia zawierają załączniki 1.1–1.17 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ambulans drogowy

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114121 Ambulances
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych ambulansów drogowych, wyprodukowanych w 2021 r. Oferowane ambulanse muszą spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A2:2015 wprowadzającej EN 1789:2007+A2:2014, IDT i aktualnie obowiązującej normie PN-EN 1865 dla sprzętu medycznego (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części, na ambulans sanitarny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1.1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Nosze główne, transporter noszy głównych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192160 Stretchers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk noszy głównych wraz z transporterem – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku 1.2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Defibrylator

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk defibrylatorów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Przenośny ssak elektryczny

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk przenośnych ssaków elektrycznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1.4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Przenośny ssak mechaniczny

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk przenośnych ssaków mechanicznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Respirator transportowy

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk respiratorów transportowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172200 Resuscitation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pompa strzykawkowa

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk pomp strzykawkowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kapnometr

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk kapnometrów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Termometr przenośny

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124100 Diagnostic devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk termometrów przenośnych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.10 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Krzesło kardiologiczne z systemem płozowym

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk krzeseł kardiologicznych z systemem płozowym – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.11 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Krzesło kardiologiczne

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk krzeseł kardiologicznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.12 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kamizelka ortopedyczna

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141700 Orthopaedic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk kamizelek ortopedycznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.13.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Deska ortopedyczna

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141700 Orthopaedic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk desek ortopedycznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.14 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Nosze podbierakowe

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192160 Stretchers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk noszy podbierakowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.15 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Materac próżniowy

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141700 Orthopaedic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

20 sztuk materacy próżniowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.16 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Plecak medyczny

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, ul. Rycerska 10 60-346 Poznań.

II.2.4)Description of the procurement:

40 sztuk plecaków medycznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.17 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie w terminie do 120 dni od daty udzielenia zamówienia. Jednym z kryteriów oceny ofert jest skrócony termin dostawy w związku z powyższym termin dostawy może zostać skrócony zgodnie z ofertą wykonawcy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca wykonał dostawę, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Dostawę co najmniej:

a) dla części nr 1 (ambulans drogowy) – 15 szt. ambulansów drogowych B i/lub C;

b) dla części nr 2 (nosze główne, transporter) – 15 szt. zestawów transportowych (nosze + transporter noszy);

c) dla części nr 3 (defibrylator) – 15 szt. defibrylatorów;

d) dla części nr 4 (przenośny ssak elektryczny) – 15 szt. przenośnych ssaków elektrycznych;

e) dla części nr 5 (przenośny ssak mechaniczny) – 15 szt. przenośnych ssaków mechanicznych;

f) dla części nr 6 (respirator transportowy) – 15 szt. respiratorów transportowych;

g) dla części nr 7 (urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej) – 15 szt. urządzeń do kompresji klatki piersiowej;

h) dla części nr 8 (pompa strzykawkowa) – 15 szt. pomp strzykawkowych;

i) dla części nr 9 (kapnometr) – 15 szt. kapnometrów;

j) dla części nr 10 (termometr przenośny) – 15 szt. termometrów przenośnych;

k) dla części nr 11 (krzesło kardiologiczne z systemem płozowym) – 15 szt. krzeseł kardiologicznych z systemem płozowym;

l) dla części nr 12 (krzesło kardiologiczne) – 15 szt. krzeseł kardiologicznych;

m) dla części nr 13 (kamizelka ortopedyczna do stabilizacji kręgosłupa na odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym) – 15 szt. kamizelek ortopedycznych do stabilizacji kręgosłupa na odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym;

n) dla części nr 14 (deska ortopedyczna) – 15 szt. desek ortopedycznych;

o) dla części nr 15 (nosze podbierakowe) – 15 szt. noszy podbierakowych;

p) dla części nr 16 (materac próżniowy) – 15 szt. materacy próżniowych;

r) dla części nr 17 (plecak medyczny) – 15 szt. plecaków ratowniczych.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowiące załącznik nr 4.1–4.2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/07/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert w siedzibie zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Uwaga 1: faktura powinna być doręczona na adres e-mail (efaktury@ratownictwo.med.pl). Zapłata za wykonaną dostawę zostanie dokonana przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

Uwaga 2: podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania (a także dokumentów jakich żąda zamawiający od wykonawców) znajdują się w treści SWZ dostępnej na stronie prowadzonego postępowania.

Uwaga 3: szczegółowe informacje dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych zostały zawarte w treści SWZ.

Uwaga 4: zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255, 256, 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 257: zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych art. 505 i następne. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/06/2021