Tjenesteydelser - 318320-2023

26/05/2023    S101

Danmark-Assens: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2023/S 101-318320

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2023/S 096-298782)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Assens Spildevand A/S
CVR-nummer: 32141277
Postadresse: Forsyningsparken 2
By: Assens
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5610
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Weng Petersen
E-mail: Claus.Petersen@wsp.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gwfidnpsmn

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgiveraftale vedrørende afskærende ledninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Assens Spildevand A/S er i gang med at centralisere spildevandsrensningen på det nye renseanlæg i Assens. I den forbindelse etableres afskærende ledninger fra 8 mindre renseanlæg og frem til Assens Renseanlæg.

Assens Spildevand A/S blev færdig med udførelsen af første etape fra Assens til Glamsbjerg i sensommeren 2022, hvor der er etableret trykledninger. Foranstående er nedlæggelse af 3 renseanlæg som sker i forbindelse med opstart af det nye renseanlæg i Assens. Dette udbud omhandler totalrådgivning for videreførelse af afskærende ledning med tilhørende pumpestationer for etape 2 og 3, samt ideoplæg og anlægsprogram og frem til og med myndighedsprojekt for etape 4/5.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2023
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 096-298782

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 19/06/2023
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 22/06/2023
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: