Works - 31836-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Construction work for water projects

2022/S 015-031836

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-658869)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Żelazna 59A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Marzena Pomorska
E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284373
Fax: +48 124301035
Internet address(es):
Main address: www.wody.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Skawy od zapory Świnna Poręba do jej ujścia poprzez budowę oraz przebudowę przepławek w km rzeki 21+500 w miejscowości Wadowice, w km 8+975 w miejscowości Grod

Reference number: KR.ROZ.2810.227.2021
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 3 zadań:

a) „Budowa przepławki przy stopniu w km 21+500 biegu rzeki Skawy w miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, powiat wadowicki, woj. małopolski” obejmuje:

• Wykonanie dwufunkcyjnej przepławki „szczotkowej”

• Wykonanie gurtu z głazów kamiennych

• Przełożenie sieci wodociągowej

• Budowę wodociągu

• Przebudowę ujęcia drenażowego

b) „Przebudowa przepławki przy jazie w km 8+975 biegu rzeki Skawy w miejscowości Grodzisko, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” obejmuje:

• Przebudowę istniejącej przepławki dla ryb

• Budowę nabrzeży wraz z infrastrukturą komunikacyjną usprawniających przeprawę kajakową.

c) „Przebudowa istniejącego stopnia w km 1+260 biegu rzeki Skawy w obrębie miejscowości Podolsze, gmina Zator, powiat oświęcimski, woj. małopolskie” obejmuje:

• Przebudowę istniejącego wypadu stopnia betonowego na bystrze z głazów kamiennych o nieregularnych komorach – typu „plaster miodu”

• Wykonanie kanału/rampy dla spływów kajakowych

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-658869

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 07/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 26/04/2022
Read:
Date: 07/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 07/02/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: