Tjänster - 318436-2017

12/08/2017    S154

Tyskland-Köln: Stöd för granskning av prissättningssystem

2017/S 154-318436

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Postadress: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Ort: Cologne
Nuts-kod: DEA23 Köln
Postnummer: 50668
Land: Tyskland
E-post: tenders@easa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2824
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: luftfartssäkerhet, miljö.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd för granskning av prissättningssystem

Referensnummer: EASA.2017.HVP.19.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79412000 Finansiella konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Stöd för granskning av prissättningssystem. Detaljerad information finns tillgänglig i upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79410000 Företags- och organisationsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DEA2 Köln
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Easas och uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Stöd för granskning av prissättningssystem. Ytterligare information finns i upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 14
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Upphandling publicerad i enlighet med artikel 111 i budgetförordningen och enligt villkoren i artikel 153.1 i dess tillämpningsföreskrifter. Tillgång till alla dokument anges i de publicerade upphandlingsdokumenten, avsnitt 1.10.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/09/2017
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/10/2017
Lokal tid: 9:30
Plats:

Köln, Tyskland.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 juridiskt ombud per deltagande anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Anbudsgivare ska informera byrån om sin avsikt att närvara senast 5 arbetsdagar före anbudsöppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/08/2017