Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 318462-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

12/08/2017    S154

Taliansko-Ispra: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb údržby pre analytické prístroje vo vedeckých laboratóriách: Prístroje firmy Perkin Elmer (Ispra)

2017/S 154-318462

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2017/S 135-275948 z 18.7.2017)

Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), JRC.F – Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 – Food and Feed Compliance (Ispra), via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, TALIANSKO. E-mail: jrc-ispra-dir-f-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

28.8.2017.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

31.8.2017 (14:30) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

5.9.2017.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

8.9.2017 (14:30) miestneho času.

[...]