Servizzi - 318464-2017

12/08/2017    S154

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Il-provvista ta' servizzi statistiċi fil-metodoloġija tal-istatistika

2017/S 154-318464

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Eurostat
Indirizz postali: Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kodiċi postali: 2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: ESTAT-Call-for-tenders-directorate-B@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2516
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: L-istatistika.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-provvista ta' servizzi statistiċi fil-metodoloġija tal-istatistika.

Numru ta' referenza: ESTAT/B/2017/017.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79330000 Servizzi ta' l-istatistika
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din l-istedina għall-offerti tkopri attivitajiet irrelatati mal-'provvista ta' servizzi statistiċi fil-metodoloġija tal-istatistika'.

Is-servizzi statistiċi li huma s-suġġett ta' din l-istedina għall-offerti huma maqsuma fil-lottijiet li ġejjin:

l-1 lott: l-appoġġ metodoloġiku;

it-2 lott: il-post mnejn tingħata għajnuna metodoloġika;

it-3 lott: l-għajnuna teknika fil-metodoloġija tal-istatistika.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 8 590 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-appoġġ metodoloġiku

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79330000 Servizzi ta' l-istatistika
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-objettiv ewlieni tal-lott 'Appoġġ metodoloġiku' hu li jipprovdi appoġġ metodoloġiku fl-oqsma statistiċi kollha mill-iddisinjar tal-proċess sat-tixrid tad-dejta. X'aktarx, fl-4 snin li ġejjin se titpoġġa emfasi fuq oqsma statistiċi rrelatati mal-validazzjoni tad-dejta, l-analitika tad-dejta, il-ivviżwalizzar/it-tixrid tad-dejta u metodi ġodda għal integrazzjoni ta' sorsi ġodda ta' dejta (p.e.: dejta kbira jew statistika intelliġenti).

Il-volum tas-suq totali għall-1 lott huwa stmat għal tul ta' 3 200 jum f'xogħol ta' bniedem kull sena, li jiġu daqs 12 800 jum f'xogħol ta' bniedem matul iż-żmien massimu tal-kuntratt (4 snin).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 5 960 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-post mnejn tingħata għajnuna metodoloġika

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79330000 Servizzi ta' l-istatistika
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-objettiv ewlieni tal-lott 'Post mnejn tingħata l-għajnuna metodoloġika' hu li jipprovdi appoġġ metodoloġiku fl-oqsma statistiċi kollha mill-iddisinjar tal-proċess sat-tixrid tad-dejta. Dan il-lott ikopri wkoll l-appoġġ lill-valutazzjoni tal-kwalità mill-Eurostat ta' proċessi tal-produzzjoni tal-istatistika, l-evalwazzjoni tal-oġġetti li jridu jiġu kkunsinnati tal-proġett tal-ESSnet, u t-tqajjim ta' kuxjenza u l-ikkowċjar dwar metodi u għodod statistiċi kurrenti u ġodda.

Il-volum totali tas-suq għat-2 lott huwa stmat għal tul ta' 600 jum f'xogħol ta' bniedem kull sena, li jiġu daqs 2 400 jum f'xogħol ta' bniedem matul iż-żmien tal-kuntratt (4 snin).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 990 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-għajnuna teknika fil-metodoloġija tal-istatistika

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79330000 Servizzi ta' l-istatistika
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-objettiv ewlieni tal-lott 'Għajnuna teknika fil-metodoloġija tal-istatistika' hu li jipprovdi għajnuna teknika fil-metodoloġija tal-istatistika lill-Kummissjoni Ewropea fl-oqsma statistiċi kollha.

Il-volum totali tas-suq għat-3 lott huwa stmat għal tul ta' 850 jum f'xogħol ta' bniedem kull sena, li jiġu daqs 3 400 jum f'xogħol ta' bniedem matul iż-żmien massimu tal-kuntratt (4 snin).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 640 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 3
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 16/10/2017
Ħin lokali: 16:30
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 24/10/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

Eurostat, Room D4/707, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant awtorizzat ta' kull min jitfa' offerta. Il-kumpaniji li jixtiequ jattendu huma mitluba jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom billi jibagħtu Email fil-kaxxa postali indikata f'I.1 mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem. Din in-notifika trid tkun iffirmata minn uffiċjal awtorizzat minn min jitfa' l-offerta u tispeċifika l-isem tal-persuna li se tattendi għall-ftuħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/08/2017