Works - 31853-2022

21/01/2022    S15

Poland-Lublin: Road construction works

2022/S 015-031853

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-655239)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Postal address: ul. Ogrodowa 21
Town: Lublin
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 20-075
Country: Poland
Contact person: Dawid Bartyzel
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 815349257
Fax: +48 815349239
Internet address(es):
Main address: http://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem; dł. ok. 12,430 km

Reference number: O.LU.D-3.2410.4.2021.db
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, drogi krajowej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, budowa dodatkowych jezdni, wykonanie pasów utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, istniejących rzek i rowów, urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych, ekranów przeciwolśnieniowych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania ruchem, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-655239

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 25/05/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 23/06/2022

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 26/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 24/02/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 26/01/2022
Local time: 11:30
Read:
Date: 24/02/2022
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: