TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 31854-2022

21/01/2022    S15

Romania-Vatra Dornei: Construction work

2022/S 015-031854

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-658817)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Vatra Dornei
National registration number: 7467268
Postal address: Strada: MIhai Eminescu, nr. 17
Town: Vatra Dornei
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 725700
Country: Romania
Contact person: Cristian Ovidiu Seserman
E-mail: primaria@vatra-dornei.ro
Telephone: +40 0230375229
Fax: +40 0230375170
Internet address(es):
Main address: www.vatra-dornei.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ”REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIULVATRA DORNEI ”

Reference number: 7467268/2021/6
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Lucrările care fac obiectul achiziției sunt formate din următoarele componente

1. A1.BLOCURI DE LOCUINȚE SOCIALE

Se va realiza investiția formata din 3 blocuri de locuințe colective sociale, cu 2 scări fiecare, amplasate la distanța de 19,60m între ele; suprafața parcelei de teren aferentă construcțiilor de locuințe (nr. 38261) = 12436 mp

• 3 blocuri cu regimul de înălțime P+3E;

• bloc nr. 1 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 2 (scara A + scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

• bloc nr. 3 (scara A +scara B) – 30 apartamente de 2 camere;

total = 90 apartamente de 2 camere

• suprafața construită: 658.60mp x 3 blocuri = 1975.80 mp

• suprafața desfășurată: 2.640,90 x 3blocuri = 7922,70mp

• volumul construit / bloc: 9400mc.

2.

A2. ANEXE GOSPODARESTI CENTRALA TERMICĂ

Clădirea se va realiza pe parter, cu dimensiunile de gabarit de 11,00 x 11,00m și înălțimea la atic de 4,50m;

• suprafața construită = desfășurată = 121,00 mp;

• înălțimea la atic = 4,50m;

• înălțimea liberă sub placă = 3,80 m;

• volumul clădirii – 550 mc.

• regim de înălțime parter, cu cota peste planșeul de beton armat, de 4,00 m;

• terasă circulabilă prevăzută cu parapet metalic.

În spațiul centralei termice se vor amplasa și monta următoarele utilaje:

• 3 cazane cu puterea termică de 300 - 350 kW;

• 3 puffere pentru agent termic de 5000 litri;

• 1 boiler vertical cu serpentine de 5000 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (cazane) de 600 litri;

• vas de expansiune în circuitul de încălzire (puffere) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul sanitar (boiler) de 500 litri;

• vas de expansiune în circuitul solar de 500 litri;

• pompe de circulație injecție cazan, agent termic, apă caldă menajeră;

• stație solară preizolată cu pompă de circulație inclusă;

• stație de dedurizare automată;

În exterior, pe terasa clădirii, se va monta un sistem de panouri solare compus din 24 de panouri cu 15 tuburi vidate.

A3. Parcări

• parcare 1: număr locuri: 12;suprafața: 152mp;

• parcare 2: număr locuri: 78;suprafața: 1587mp;

Suprafața totala parcări: 1739,00 mp.

A4. Spațiu de joaca pentru copii

• diametru platformă = 15,50 m;

• suprafața = 70 mp.

5. B1 Extindere si modernizare strada Miriștei

Se propune reabilitarea/modernizarea străzii Miriștei, 6 tronsoane (alei carosabile, care deservesc obiectivele propuse prin proiect-blocurile de locuințe sociale, centrala termica, parcările si locul de joaca) materializate si delimitate in planșa specialitatea drumuri D.2.

Suprafața totala drum incluzând trotuare, borduri si platforme drum: 5151,60 mp

6. B2. Alei pietonale

suprafața totala: 625mp;

Note:

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări, cu 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în cazul în care acestea au fost depuse în termenul limită indicat.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-658817

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 01/02/2022
Read:
Date: 16/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 01/02/2022
Read:
Date: 16/02/2022
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 01/06/2022
Read:
Date: 16/06/2022
VII.2)Other additional information: