Works - 31859-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Pécs: Víz- és szennyvízvezetékek építése

2022/S 015-031859

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 246-648788)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://gov.pecs.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KEHOP-2.1.11 - Pécs kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001275762021
II.1.2)Fő CPV-kód
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében "KEHOP-2.1.11 - Víziközmű hálózatok átalakítása hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett” tárgyban kivitelezési munka a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint. [Építési Munkák Szerződéses Feltételei - Megbízó Által Megtervezett Magas- és Mélyépítési Munkákhoz - (Piros Könyv), 2005.]

Feltételes eljárás: Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bek]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását felfüggesztő feltételként is kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez. [Kbt.135.§ (12) bek.]

Ajánlatkérő felhívja T. Gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás eredményeként megkötni kívánt Vállalkozási szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 246-648788

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

P területi kútgyűjtő hálózat II.-III.-IV.-V. ütem: Műszaki megoldás nyílt árkosan végzett gerincvezeték cseréje (lásd kiviteli tervek és azok műszaki leírásai):

PVC vezetékek bontása (különböző méretek): 5068,1 m

Vasbeton akna födém bontása: 10 db

Meglévő akna elbontása, eltömedékelése: 1 db

NA 400 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 715 m

NA 400 FUCHS acélcső (patak feletti átvezetés) építése: 36 m

Dk 450 KPE cső befűzése védőcsőbe út alatti átvezetéshez: 50 m

NA 300 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 621,1 fm

NA 250 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1740 m

NA 250 GÖV vezeték fektetése kitakarás nélküli technológiával: 12 m

NA 200 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1450 fm

NA 500 acél védőcső beépítése: 10 m

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Dk 110 KPE cső (ürítő vezeték) fektetése nyílt árkos technológiával: 20 m

Vasbeton aknafödém építése: 9 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 200: 12 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 80: 4 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 100: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 150: 3 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 200: 5 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 250: 7 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 400: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 400: 2 db

Föld alatti tűzcsap csapszekrénnyel NA 80: 2 db

Légtelenítő szelep (PN 0,1-6 bar) 2": 1 db

Vasbeton aknafödém építése: 3 db

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és az anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

Helyesen:

P területi kútgyűjtő hálózat II.-III.-IV.-V. ütem: Műszaki megoldás nyílt árkosan végzett gerincvezeték cseréje (lásd kiviteli tervek és azok műszaki leírásai):

PVC vezetékek bontása (különböző méretek): 5068,1 m

Vasbeton akna födém bontása: 10 db

Meglévő akna elbontása, eltömedékelése: 1 db

NA 400 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1540 m

NA 400 FUCHS acélcső (patak feletti átvezetés) építése: 36 m

Dk 450 KPE cső befűzése védőcsőbe út alatti átvezetéshez: 50 m

NA 300 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 621,1 fm

NA 250 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1740 m

NA 250 GÖV vezeték fektetése kitakarás nélküli technológiával: 12 m

NA 200 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1450 fm

NA 500 acél védőcső beépítése: 10 m

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Dk 110 KPE cső (ürítő vezeték) fektetése nyílt árkos technológiával: 20 m

Vasbeton aknafödém építése: 9 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 200: 12 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 80: 4 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 100: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 150: 3 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 200: 5 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 250: 7 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 400: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 400: 2 db

Föld alatti tűzcsap csapszekrénnyel NA 80: 2 db

Légtelenítő szelep (PN 0,1-6 bar) 2": 1 db

Vasbeton aknafödém építése: 3 db

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és az anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 19/01/2022
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 01/02/2022
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 19/01/2022
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 01/02/2022
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

2. rész II.2.4.) az alábbi sor módosul kizárólag:

NA 400 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 715 m helyett 1540 m

Ajánlatkérő a kútgyűjtő hálózat II. ütem terv szerinti és költségvetés kiírási mennyiséget az NA 400-as GÖV vezeték tekintetében 715 m-ről 1540 m-re módosította, így a Felépítményi munkák 2. tétele „NA 400 GÖV (gömbgrafitos öntöttvas) nyomócső földárokban szerelve, földmunka költsége nélkül, tokos és karimás kötésekkel. 715,00 fm” mennyiségről 1540 fm mennyiségre módosul.

A sor módosítása a Kbt. 55.§ (6) bekezdésének szem előtt tartásával történt.

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre - mely 2022. január 19. napja 10.00 órában került meghatározásra - az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.