Works - 31859-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Pécs: Construction work for water and sewage pipelines

2022/S 015-031859

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 246-648788)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: 15735612202
Postal address: Széchenyi tér 1.
Town: Pécs
NUTS code: HU231 Baranya
Postal code: 7621
Country: Hungary
Contact person: Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telephone: +36 308161441
Fax: +36 72514810
Internet address(es):
Main address: http://gov.pecs.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KEHOP-2.1.11 - Pécs kivitelezés

Reference number: EKR001275762021
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 246-648788

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Lot No: 2
Place of text to be modified: A közbeszerzés ismertetése
Instead of:

P területi kútgyűjtő hálózat II.-III.-IV.-V. ütem: Műszaki megoldás nyílt árkosan végzett gerincvezeték cseréje (lásd kiviteli tervek és azok műszaki leírásai):

PVC vezetékek bontása (különböző méretek): 5068,1 m

Vasbeton akna födém bontása: 10 db

Meglévő akna elbontása, eltömedékelése: 1 db

NA 400 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 715 m

NA 400 FUCHS acélcső (patak feletti átvezetés) építése: 36 m

Dk 450 KPE cső befűzése védőcsőbe út alatti átvezetéshez: 50 m

NA 300 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 621,1 fm

NA 250 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1740 m

NA 250 GÖV vezeték fektetése kitakarás nélküli technológiával: 12 m

NA 200 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1450 fm

NA 500 acél védőcső beépítése: 10 m

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Dk 110 KPE cső (ürítő vezeték) fektetése nyílt árkos technológiával: 20 m

Vasbeton aknafödém építése: 9 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 200: 12 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 80: 4 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 100: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 150: 3 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 200: 5 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 250: 7 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 400: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 400: 2 db

Föld alatti tűzcsap csapszekrénnyel NA 80: 2 db

Légtelenítő szelep (PN 0,1-6 bar) 2": 1 db

Vasbeton aknafödém építése: 3 db

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és az anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

Read:

P területi kútgyűjtő hálózat II.-III.-IV.-V. ütem: Műszaki megoldás nyílt árkosan végzett gerincvezeték cseréje (lásd kiviteli tervek és azok műszaki leírásai):

PVC vezetékek bontása (különböző méretek): 5068,1 m

Vasbeton akna födém bontása: 10 db

Meglévő akna elbontása, eltömedékelése: 1 db

NA 400 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1540 m

NA 400 FUCHS acélcső (patak feletti átvezetés) építése: 36 m

Dk 450 KPE cső befűzése védőcsőbe út alatti átvezetéshez: 50 m

NA 300 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 621,1 fm

NA 250 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1740 m

NA 250 GÖV vezeték fektetése kitakarás nélküli technológiával: 12 m

NA 200 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 1450 fm

NA 500 acél védőcső beépítése: 10 m

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Dk 110 KPE cső (ürítő vezeték) fektetése nyílt árkos technológiával: 20 m

Vasbeton aknafödém építése: 9 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 200: 12 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 80: 4 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 100: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 150: 3 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 200: 5 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 250: 7 db

Karimás tolózár (rövid) beépítése NA 400: 1 db

Karimás tolózár (hosszú) beépítése NA 400: 2 db

Föld alatti tűzcsap csapszekrénnyel NA 80: 2 db

Légtelenítő szelep (PN 0,1-6 bar) 2": 1 db

Vasbeton aknafödém építése: 3 db

Meglévő NA 150 PVC vízvezeték átkötése az új gerincvezetékre: 2 db

Egyenértékűség: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki és az anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 19/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 19/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information:

2. rész II.2.4.) az alábbi sor módosul kizárólag:

NA 400 GÖV vízvezeték fektetése nyílt árkos technológiával: 715 m helyett 1540 m

Ajánlatkérő a kútgyűjtő hálózat II. ütem terv szerinti és költségvetés kiírási mennyiséget az NA 400-as GÖV vezeték tekintetében 715 m-ről 1540 m-re módosította, így a Felépítményi munkák 2. tétele „NA 400 GÖV (gömbgrafitos öntöttvas) nyomócső földárokban szerelve, földmunka költsége nélkül, tokos és karimás kötésekkel. 715,00 fm” mennyiségről 1540 fm mennyiségre módosul.

A sor módosítása a Kbt. 55.§ (6) bekezdésének szem előtt tartásával történt.

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében, valamint az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre - mely 2022. január 19. napja 10.00 órában került meghatározásra - az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52.§ (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.