Works - 31862-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Žilina: Engineering works and construction works

2022/S 015-031862

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 243-639488)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Žilinský samosprávny kraj
National registration number: 37808427
Postal address: Komenského
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 01109
Country: Slovakia
E-mail: obstaravanie.zsk@gmail.com
Telephone: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Internet address(es):
Main address: http://www.zilinskazupa.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov

II.1.2)Main CPV code
45220000 Engineering works and construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet zákazky je spracovaný v projektovej dokumentácií. Účelom navrhovaných stavebných prác je vybudovanie nového oporného múru. Realizáciou navrhovaných prác sa stabilizuje cestné teleso, predĺži sa životnosť komunikácie a výrazne sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode.

Stavba sa skladá zo štyroch stavebných objektov. Tri stavebné objekty sú oporné múry, každý dĺžky 75 m. Štvrtý stavebný objekt je priepust nad cestou.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 243-639488

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.2)
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 24/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.7)
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 24/02/2022
Local time: 11:00
Section number: II.
Lot No: II.1)
Place of text to be modified: II.1.5)
Instead of:

543 025,74 EUR bez DPH

Read:

540 237,28 EUR bez DPH

Section number: II.
Lot No: II.2)
Place of text to be modified: II.2.6)
Instead of:

543 025,74 EUR bez DPH

Read:

540 237,28 EUR bez DPH

VII.2)Other additional information: