Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 318707-2023

26/05/2023    S101

Tschechien-Brno: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2023/S 101-318707

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Brněnské komunikace a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 60733098
Postanschrift: Renneská třída 787/1a
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 63900
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Milena Bartíková
E-Mail: bartikova@bkom.cz
Telefon: +420 532144348
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bkom.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.bkom.cz/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.bkom.cz/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.bkom.cz/vz00000440
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021 - 2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část IX.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro 5 níže uvedených jednotlivých křižovatek v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) vč. jednotlivých rozpočtů a dále projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (PDPS):

Křižovatka 5.06 Gajdošova - Hrozňatova,

Křižovatka 5.16 Bubeníčkova - Koperníkova,

Křižovatka 7.17 Purkyňova - Skácelova,

Křižovatka 7.60 Křižíkova – Kociánka (přechod),

Křižovatka 7.69 (7.49) Sportovní – Křižíkova (+ křižovatka Křižíkova).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 159 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Statutární město Brno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro 5 níže uvedených jednotlivých křižovatek v rozsahu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) vč. jednotlivých rozpočtů a dále projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (PDPS).

Křižovatka 5.06 Gajdošova - Hrozňatova

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká samotného dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

Za řadičem vede páteřní trasa optického kabelu do HT. V rámci stavby zřídit kabelovou komoru, nový OR, vybavit jej dle MKDS a propojit s řadičem.

Vyhnout se pozemku 5860/1.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 3 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 5.16 Bubeníčkova - Koperníkova

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká samotného dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

OR je naprojektován v rámci výstavby opt. propojení SSZ 5.04 a 5.08. Zafouknutí OK je požadováno v rámci rekonstrukce SSZ 5.20. V rámci stavby propojit řadič s OR a vybavit OR dle MKDS. Přeložit závěsné vedení bezpečnostní kamery umístěné před objektem Bubeníčkova 2406/2 do nového OR na SSZ 5.16.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 4 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 7.17 Purkyňova - Skácelova

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká samotného dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

Pod řadič 7.17 jsou přivedeny 2 HDPE (š, š/1bp) bez OK, od 8.12. V rámci stavby je třeba zřídit nový OR. Zafouknout OK 7.17 <-> 8.12 a na 8.12 jej provařit na stávající OK. OR vybavit dle standardu MKDS a propojit jej s řadičem.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 4 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 7.60 Křižíkova – Kociánka (přechod)

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká samotného dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

Nejbližší HDPE se nachází na SSZ 7.69 pod řadičem (šedá), odtud vede na SSZ 7.35 do O735 kde je ukončen OK 12 vl.

V rámci projektu bude počítáno s přípravou na KD podle nové koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 2 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

PD bude zároveň řešit potřebu položit microduct na 7.69. Zafouknout OK 12vl. na SSZ 7.35 a vystavit trasu 2 vl. až na BKOM. Postavit nový OR, vybavit jej dle standardu MKDS a propojit jej s řadičem, včetně instalace kamer, vybavení OR dle MKDS.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

Křižovatka 7.69 (7.49) Sportovní – Křižíkova (+ křižovatka Křižíkova)

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně dopravního řadiče, kabelových rozvodů a nosných konstrukcí.

Pod řadičem 7.69 se nachází HDPE (šedá). V rámci rekonstrukce je třeba zafouknout OK do O735 a vystavit trasu 2 vl. až na BKOM. Postavit nový OR, vybavit jej dle standardu MKDS a propojit jej s řadičem.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 6 stacionárních kamer + dvě přehledové kamery (každá křižovatka 3+1). Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 90%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 159 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku; ne starší než 3 měsíce před zahájením zadávacího řízení.

2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:

i. Projektová činnost ve výstavbě.

3. Mít odbornou způsobilost nebo zaměstnávat odborně způsobilou osobu, jejímž prostřednictvím účastník odbornou způsobilost zabezpečuje. Odborná způsobilost je splněna:

a) autorizací pro obor technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb, vydaný osobě, jejímž prostřednictvím účastník zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění,

b) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Není požadováno.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2023
Ortszeit: 09:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude provedeno po skončení lhůty pro podání nabídek za podmínek stanovených § 109 ZZVZ. Otevírání elektronických nabídek není veřejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2023