Supplies - 318739-2020

Submission deadline has been amended by:  329568-2020
08/07/2020    S130

Poland-Celestynów: Antiseptics and disinfectants

2020/S 130-318739

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów
Postal address: Wojska Polskiego 57
Town: Celestynów
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 05-430
Country: Poland
E-mail: wofitm@ron.mil.pl

Internet address(es):

Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Jednostka budżetowa/jednostka wojskowa
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków do dezynfekcji – WOFiTM/35/2020/PN

II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Dostawa środków do dezynfekcji”. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 zadań.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk i skóry o działaniu antyseptycznym i dezynfekującym op. min. 500 ml

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Środek do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk i skóry o działaniu antyseptycznym i dezynfekującym op. min. 500 ml. Op. gwarant 1 950, opcja 1 950.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Środek do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk i skóry o działaniu antyseptycznym i dezynfekującym op. min. 500 ml. Opcja 1 950.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni, wieloskładnikowy zawiera nadwęglan sodu, TAED, op. min. 150 g (tabletki, granulki)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni, wieloskładnikowy zawiera nadwęglan sodu, TAED, op. min. 150 g (tabletki, granulki). Op. gwarant 1 000, opcja 1 000.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni, wieloskładnikowy zawiera nadwęglan sodu, TAED, op. min. 150 g (tabletki, granulki). Opcja 1 000.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek do dezynf. powierzchni z płynów ustrojowych, granulat, na bazie chloru, zawierający jako substancje czynną troklozen sodowy (NaDDC). Opakowanie min. 200 g

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Środek do dezynf. powierzchni z płynów ustrojowych, granulat, na bazie chloru, zawierający jako substancje czynną troklozen sodowy (NaDDC). Opakowanie min. 200 g. Op. gwarant 1 865, opcja 1 865.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Środek do dezynf. powierzchni z płynów ustrojowych, granulat, na bazie chloru, zawierający jako substancje czynną troklozen sodowy (NaDDC). Opakowanie min. 200 g. Opcja 1 865.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Uniwersalny preparat dezynfekcyjny do powierzchni, sprzętu, środków transportu w proszku, substancja czynna (peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu. Opakowanie min. 200 g

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Uniwersalny preparat dezynfekcyjny do powierzchni, sprzętu, środków transportu w proszku, substancja czynna (peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu. Opakowanie min. 200 g. Op. gwarant 350, opcja 350.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Uniwersalny preparat dezynfekcyjny do powierzchni, sprzętu, środków transportu w proszku, substancja czynna (peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu. Opakowanie min. 200 g – opcja 350.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Uniwersalny preparat dezynfekcyjny do powierzchni, sprzętu, środków transportu w proszku, substancja czynna bis (peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu. Opakowanie min. 5 kg

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Uniwersalny preparat dezynfekcyjny do powierzchni, sprzętu, środków transportu w proszku, substancja czynna bis (peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu. Opakowanie min. 5 kg. Op. gwarant 80, opcja 80.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Uniwersalny preparat dezynfekcyjny do powierzchni, sprzętu, środków transportu w proszku, substancja czynna bis (peroksymonosiarczano) bis (siarczan) pentapotasu. Opakowanie min. 5 kg – opcja 80.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określa załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/08/2020
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP). Stosownie do § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22.3.2010 w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) informuję, że w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/07/2020