Supplies - 318808-2020

Submission deadline has been amended by:  336886-2020
08/07/2020    S130

Sweden-Lund: Miscellaneous medical devices and products

2020/S 130-318808

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lunds universitet
National registration number: 202100-3211
Postal address: Box 117
Town: Lund
NUTS code: SE224 Skåne län
Postal code: 221 00
Country: Sweden
Contact person: Eva Dilton
E-mail: eva.dilton@eken.lu.se

Internet address(es):

Main address: http://www.upphandling.lu.se

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflofpaexm&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflofpaexm&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Upphandling av Autoklaver (3 st)

Reference number: V 2020/1191
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Lunds universitet inbjuder företag att lämna anbud på tre autoklaver benämnda Autoklav Service, Autoklav P3 Djur och Autoklav P3 Lab.

Anbudsgivaren skall leverera, montera, installera samt driftsätta tre (3) autoklaver för sterilisering av slutna/ej slutna behållare med vätska, burar, kläder, instrument samt övrigt tillhörande lab och försöksdjursverksamhet.Autoklaverna som upphandlingen omfattar kommer att installeras i ett nytt djurhus som är under uppförande för Medicinska fakulteten, Enheten för Biomedicinsk Service.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE224 Skåne län
II.2.4)Description of the procurement:

Omfattning

Lunds universitet inbjuder företag att lämna anbud på tre autoklaver benämnda Autoklav Service, Autoklav P3 Djur och Autoklav P3 Lab.

Anbudsgivaren skall leverera, montera, installera samt driftsätta tre (3) autoklaver för sterilisering av slutna/ej slutna behållare med vätska, burar, kläder, instrument samt övrigt tillhörande lab och försöksdjursverksamhet.Autoklaverna som upphandlingen omfattar kommer att installeras i ett nytt djurhus som är under uppförande för Medicinska fakulteten, Enheten för Biomedicinsk Service. Autoklaverna ska installeras under byggnadsfasen, när konsulter, hantverkare och annan behövlig personal fortfarande finns att tillgå. Denna installationsfas beräknas påbörjas i v.11 i mars 2021, vilket innebär att installationer samt SAT av autoklaverna måste påbörjas i mars 2021.Enligt beräkning kommer inte slutbesiktning av det nya djurhuset i sin helhet ske förrän i slutet av december 2021. Djurhuset kommer då tas i bruk i januari 2022. Garantitiden för autoklaverna ska börja gälla från det datum då godkänd slutbesiktning av det nya djurhuset har genomförts.

Två autoklaver står inne i en och samma enhet, men på olika våningar, en autoklav står i en annan enhet (i annan byggnad).Lunds universitet avser att skriva avtal med en (1) leverantör.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2020
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2020
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/09/2020
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten Malmö
Town: Malmö
Country: Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/07/2020