Доставки - 318898-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон
NDНомер на публикацията на обявлението318898-2019
PDДата на публикуване09/07/2019
OJНомер на броя на ОВ S130
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на отбраната (000695324)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен04/07/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30197600 - Третирана хартия и картон
30199330 - Безконечна хартия за компютърни принтери
22993000 - Фоточувствителна, термочувствителна или термографична хартия или картон
22993100 - Фоточувствителна хартия или картон
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG331
BG344
BG411
BG412
BG421
IAИнтернет адрес (URL)https://www.mod.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС