Works - 31896-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Construction work

2022/S 015-031896

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Postal address: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-059
Country: Poland
Contact person: Jan Kopij
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Telephone: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Internet address(es):
Main address: http://www.wi.wroc.pl
Address of the buyer profile: http://www.wi.wroc.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

04110 – Przebudowa Mostów Pomorskich wraz z przebudową ciepłociągu we Wrocławiu

Reference number: ZP/42/PN/2019
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45111200 Site preparation and clearance work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000 Engineering works and construction works
45221119 Bridge renewal construction work
45221250 Underground work other than tunnels, shafts and subways
45223200 Structural works
45231220 Construction work for gas pipelines
45232140 District-heating mains construction work
45232150 Works related to water-distribution pipelines
45232410 Sewerage work
45232460 Sanitary works
45233200 Various surface works
45233252 Surface work for streets
45233294 Installation of road signals
45234121 Tramway works
45262210 Foundation work
45262300 Concrete work
45262310 Reinforced-concrete work
45262330 Concrete repair work
45316213 Installation of traffic guidance equipment
45331210 Ventilation installation work
45233161 Footpath construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Wrocław

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Przebudowa Mostów Pomorskich (Północnego, Środkowego i

Południowego) we Wrocławiu wraz z wykonaniem robót budowlanych

polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 zabytkowego

Mostu Pomorskiego Południowego nad Odrą pod dno rzeki z

wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i

komory odbiorczej we Wrocławiu

Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na:

— Niezbędną aktualizację uzgodnień i opinii wchodzących w skład

projektu budowlanego i wykonawczego wykonanego w latach 2015-2018

— Opracowanie niezbędnych projektów wymienionych w pkt 1.4.2 ppkt 2

OPZ

— Realizacja robót budowlanych na podstawie n/w pozwoleń na budowę

Przełożenie sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu

Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem

metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej

we Wrocławiu — Decyzja nr 3196/2016 z dnia 30.6.2016 r.

Most Pomorski Północny i Środkowy

— Decyzja nr 515/2016 z dnia 3.2.2016 r. zmieniona decyzją nr

6164/2018 z dnia 5.12.2018 r.

Most Pomorski Południowy

— Decyzja nr 3433/2018 z dnia 12.7.2018 r,

— Decyzja nr 3196/2016 z dnia 30.6.2016 r.

W zakresie zadania jest wykonanie robót budowlanych na podstawie

opracowanych projektów budowlanych, wykonawczych przedmiarów i

specyfikacji technicznych (STWiOR) oraz opracowań uzupełniających dla

wszystkich Zadań inwestycyjnych w szczególności obejmujących:

— organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

— wykonanie robót przygotowawczych,

— wykonanie robót tymczasowych,

— wytyczenie geodezyjne,

— wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu,

— wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu,

— wykonanie robót mostowych,

— wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych,

— wykonanie robót branży budowlanej (komory: startowa i odbiorcza i

części żelbetowe przyległe do komór, kanały ciepłownicze, mikrotunele,

ścianki szczelne, ściany szczelinowe, kolumny jet-grouting),

— wykonanie robót remontowych na obiektach sieci ciepłowniczej,

— wykonanie robót instalacyjnych (sieci ciepłownicze),

— wykonanie robót rozbiórkowych w tym demontaż odcinków sieci

ciepłowniczej z Mostu Pomorskiego południowego i odcinków sieci

tymczasowej),

— wykonanie robót konserwatorskich (mosty i baszty),

— wykonanie robót przyłączeniowych,

— wykonanie robót instalacyjnych (wod-kan),

— wykonanie robót torowych,

— wykonanie robót sanitarnych (wod-kan-gaz),

— wykonanie robót elektrycznych (oświetlenie, iluminacja, sieci

elektroenergetyczne, trakcja, sterowanie zwrotnic),

— wykonanie robót elektrycznych i automatyki w zakresie sieci

ciepłowniczej,

— wykonanie robót teletechnicznych (mkt, sieci operatorów

telekomunikacyjnych),

— wykonanie robót teletechnicznych w zakresie przebudowy sieci

telekomunikacyjnej,

— wykonanie robót instalacyjnych w zakresie przebudowy sieci gazowej,

— wykonanie robót instalacyjnych w zakresie usunięcia kolizji istniejącego

masztu trakcji tramwajowej z komora odbiorczą,

— wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do komór: startowej i odbiorczej,

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wraz z przebudowa

sygnalizacji świetlnej,

— wykonanie nasadzeń,

— koordynacja robót objętych dokumentacją dla Mostu Południowego oraz

Mostu Środkowego i Północnego w szczególności należy unikać

etapowania przebudowy kabli elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych i nie wprowadzać muf na granicy opracowań,

— prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów

zgodnie z planem gospodarowania odpadami,

— prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac,

— procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 38
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 010-018665

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
16/12/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Pro-Tra Building Sp. z o.o.
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 56 824 849.93 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45111200 Site preparation and clearance work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45220000 Engineering works and construction works
45221119 Bridge renewal construction work
45221250 Underground work other than tunnels, shafts and subways
45223200 Structural works
45231220 Construction work for gas pipelines
45232140 District-heating mains construction work
45232150 Works related to water-distribution pipelines
45232410 Sewerage work
45232460 Sanitary works
45233200 Various surface works
45233252 Surface work for streets
45234121 Tramway works
45262210 Foundation work
45262300 Concrete work
45262310 Reinforced-concrete work
45262330 Concrete repair work
45310000 Electrical installation work
45331210 Ventilation installation work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Wrocław

VII.1.4)Description of the procurement:

Przebudowa Mostów Pomorskich (Północnego, Środkowego i

Południowego) we Wrocławiu wraz z wykonaniem robót budowlanych

polegających na przełożeniu sieci ciepłowniczej 2xDn700 zabytkowego

Mostu Pomorskiego Południowego nad Odrą pod dno rzeki z

wykorzystaniem metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i

komory odbiorczej we Wrocławiu

Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na:

— Niezbędną aktualizację uzgodnień i opinii wchodzących w skład

— Opracowanie niezbędnych projektów wymienionych w pkt 1.4.2 ppkt 2

OPZ

— Realizacja robót budowlanych na podstawie n/w pozwoleń na budowę

Przełożenie sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego Mostu

Pomorskiego południowego nad Odrą pod dno rzeki z wykorzystaniem

metody mikrotuneli wraz z budową komory startowej i komory odbiorczej

we Wrocławiu

— Decyzja nr 3196/2016 z dnia 30.6.2016 r.

Most Pomorski Północny i Środkowy

— Decyzja nr 515/2016 z dnia 3.2.2016 r. zmieniona decyzją nr

6164/2018 z dnia 5.12.2018 r.

Most Pomorski Południowy

— Decyzja nr 3433/2018 z dnia 12.7.2018 r,

— Decyzja nr 3196/2016 z dnia 30.6.2016 r.

W zakresie zadania jest wykonanie robót budowlanych na podstawie

opracowanych projektów budowlanych, wykonawczych przedmiarów i

specyfikacji technicznych (STWiOR) oraz opracowań uzupełniających dla

wszystkich Zadań inwestycyjnych w szczególności obejmujących:

— organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

— wykonanie robót przygotowawczych,

— wykonanie robót tymczasowych,

— wytyczenie geodezyjne,

— wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu,

— wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu,

— wykonanie robót mostowych,

— wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych,

— wykonanie robót branży budowlanej (komory: startowa i odbiorcza i

części żelbetowe przyległe do komór, kanały ciepłownicze, mikrotunele,

ścianki szczelne, ściany szczelinowe, kolumny jet-grouting),

— wykonanie robót remontowych na obiektach sieci ciepłowniczej,

— wykonanie robót instalacyjnych (sieci ciepłownicze),

— wykonanie robót rozbiórkowych w tym demontaż odcinków sieci

ciepłowniczej z Mostu Pomorskiego południowego i odcinków sieci

tymczasowej),

— wykonanie robót konserwatorskich (mosty i baszty),

— wykonanie robót przyłączeniowych,

— wykonanie robót instalacyjnych (wod-kan),

— wykonanie robót torowych,

— wykonanie robót sanitarnych (wod-kan-gaz),

— wykonanie robót elektrycznych (oświetlenie, iluminacja, sieci

elektroenergetyczne, trakcja, sterowanie zwrotnic),

— wykonanie robót elektrycznych i automatyki w zakresie sieci

ciepłowniczej,

— wykonanie robót teletechnicznych (mkt, sieci operatorów

telekomunikacyjnych),

— wykonanie robót teletechnicznych w zakresie przebudowy sieci

telekomunikacyjnej,

— wykonanie robót instalacyjnych w zakresie przebudowy sieci gazowej,

— wykonanie robót instalacyjnych w zakresie usunięcia kolizji istniejącego

masztu trakcji tramwajowej z komora odbiorczą,

— wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do komór: startowej i odbiorczej,

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wraz z przebudowa

sygnalizacji świetlnej,

— wykonanie nasadzeń,

— koordynacja robót objętych dokumentacją dla Mostu Południowego oraz

Mostu Środkowego i Północnego w szczególności należy unikać

etapowania przebudowy kabli elektroenergetycznych i

telekomunikacyjnych i nie wprowadzać muf na granicy opracowań,

— prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów

zgodnie z planem gospodarowania odpadami,

— prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac,

— procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 38
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 60 156 640.17 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Pro-Tra Building Sp. z o.o.
Postal address: al. Armii Krajowej 62
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-541
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w

umowie):

- Przebudowa kabli energetycznych kolidujących z zaprojektowaną w lokalizacji zamiennej komorą odbiorczą w ul. Grodzkiej,

- Rozwiązanie kolizji komory odbiorczej z siecią teletechniczną Netia,

- Wykonanie robót dodatkowych polegających na rozliczeniu zszycia rys łuków ceglanych Mostu Południowego prętami żebrowanymi zainiektowanymi żywicą.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Trwające prace oraz zmiany technologii ujawniły wszelkie czynniki wywołującekonieczność przeprowadzenia robót dodatkowych. Ze względu na zabytkowycharakter obiektu oraz obszaru Zamawiający nie był w stanie przewidzieć wystąpienianiektórych kolizji i konieczności ich usunięcia.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 59 014 891.15 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 60 156 640.17 PLN