Varor - 319027-2019

09/07/2019    S130    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Borås: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

2019/S 130-319027

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Högskolan i Borås
202100-3138
Borås
501 90
Sverige
Kontaktperson: Pia Blixt
E-post: pia.blixt@hb.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hb.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utrustning för polymer bearbetning.

Referensnummer: 118-19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Vid Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi bedrivs utbildning och forskning gällande polymera material, främst plaster, omfattande bearbetning och tillverkning, materialkaraktärisering, produkt design samt utvärdering av de polymera materialens prestanda och egenskaper. För denna verksamhet avser vi att köpa en utrustning för polymerbearbetning omfattande extruder/kompounder samt formspruta. Vi avser inte att köpa en utrustning som är avsedd för produktion av plastdetaljer.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 869 920.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Vid Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi bedrivs utbildning och forskning gällande polymera material, främst plaster, omfattande bearbetning och tillverkning, materialkaraktärisering, produkt design samt utvärdering av de polymera materialens prestanda och egenskaper. För denna verksamhet avser vi att köpa en utrustning för polymerbearbetning omfattande extruder/kompounder samt formspruta. Vi avser inte att köpa en utrustning som är avsedd för produktion av plastdetaljer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 066-154044
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Oleinitec Nordic AB
556970-3688
Österögatan 2
Kista
164 40
Sverige
E-post: tomas.johansson@oleinitec.se
Nuts-kod: SE11
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 869 920.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Jönköping
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/07/2019