A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 319071-2016

15/09/2016    S178

Magyarország-Budapest: Gát építése

2016/S 178-319071

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Matrix-Audit Kft.
Postai cím: Poroszlay út. 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
E-mail: sz.hajnalka@matrixaudit.hu
Telefon: +36 52502554
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Matrix-Audit Kft.
Postai cím: Poroszlay út. 27.
Város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502554
E-mail: sz.hajnalka@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügyi feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon – KEHOP-1.4.0-15-2015-00006.

II.1.2)Fő CPV-kód
45247210 Gát építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a meglévő töltések fejlesztésével. Az árvízvédelmi töltések vonatkozásában egyrészt a magassági hiány megszüntetésével, másrészt az altalaj-állékonyság növelésével érjük el ezt. Ezen túlmenően fontos szempont a fejlesztésnél a jövőbeni karbantartási munkák elvégzésének biztosítása mind a mentett-, mind az ártéri oldalon.

A II.1.1) és II.2.1) pont szerinti Elnevezés teljes terjedelmében: Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247211 Gátfal építése
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246200 Folyópartvédelmi munka
45243400 Partmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45233123 Alárendelt út építése
45248100 Csatornazsilip építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112500 Földmozgatási munka
45111260 Terep-előkészítési munka bányaműveléshez
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Tisza bal parti töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között.

Batár bal parti töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján

Árvízvédelmi töltésfejlesztés (elsőrendű árvízvédelmi műfejlesztés) a tározótöltésen burkolt út építésével:

— Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés az 143+258 – 159+382 tkm szelvények között, (16 124 fm), töltéskorona burkolat 70 000 m2, földmunka 803 887 m3 töltés anyag beépítéssel,

— Batár bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a 0+000 – 6+140 tkm szelvények között (6 140 fm), töltéskorona burkolat 24 100 m2, földmunka 311 800 m3 töltés anyag beépítéssel.

Folyószabályozási munkák

— Milota-alsó partbiztosítás (732,00-734,40 fkm), 1800 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Milota-középső partbiztosítás (736,10-737,15 fkm) 200 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Milota-felső partbiztosítás (739,00-741,50 fkm) 1568 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással,

— Tiszabecsi partbiztosítás (744,14-744,83 fkm) 2200 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással.

Műtárgyrekonstrukció (meglévő elbontása, új műtárgy építés):

— Kőröspataki zsilip átépítése,

— Dohorna zsilip átépítése,

— Uszkai Községi lecsapoló zsilip átépítése,

— Palád-csécsei zsilip átépítése,

— Dögtéri zsilip átépítése.

Egyéb feladatok

— törzsvízmérce átépítése,

— árvízi vízmércék átépítése (5 db).

Magasépítési munkák:

— Tiszabecsi gátőrtelep és védelmi központ korszerűsítése 218,84 m²,

— Uszkai gátőrtelep és árvízvédelmi raktár korszerűsítése 188,44 m².

Tervezési feladatok:

— töltésfejlesztési munkák kiviteli tervei,

— közmű kiváltási tervek,

— folyószabályozási rekonstrukciós munkák kiviteli tervei,

— magasépítési munkák engedélyes és kiviteli tervei,

— egyéb tervezési munkák,

— komplex bányaműveleti terv készítése,

— árvízvédekezési intézkedési terv készítése,

— üzemelési szabályzat készítése,

— erdőtelepítési terv,

— megvalósulási tervek készítése.

Engedélyeztetési feladatok:

— komplex bányaműveleti terv engedélyeztetése,

— közmű kiváltási tervek engedélyeztetése,

— magasépítési engedélyek megszerzése,

— erdőtelepítési terv engedélyeztetése.

Egyéb vállalkozói feladatok:

— lőszermentesítés,

— régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel,

— szakfelügyeletek biztosítása,

— tervezői művezetés,

— a műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok előállítása,

— az üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása (a kérelem benyújtása már nem ajánlattevői feladat).

A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontot t igazoló szakember projektvezetőként, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.1. pontot igazoló szakember, legalább 2 000 000 000 HUF értékű elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződései (db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. pontot igazoló szakember elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú szerződés keretében, útépítés kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata – (hónap) / Súlyszám: 4-6
Minőségi kritérium - Név: Egy (alkalmasságot igazoló vagy azon felül a teljesítésébe bevonni kívánt szakember), Védett növény vagy állat áttelepítési munkát tartalmazó szerződésben szerzett szakmai tapasztalat (db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. és M.2.4. két szakember, vagy M.2.3 és M.2.4. pont alkalmassági követelményt igazoló 2 szakember árvízi védekezésben eltöltött ideje (nap) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: M.2.1 pont alkalmasságot igazoló szakember árvédelmi töltés és szilárd burkolatú közút csatlakozásánál kulisszanyílás építésében szerzett szakmai tapasztalata (db) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-14.0-15-2015-00006.
II.2.14)További információk

A részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beruházás részekre bontva a megfelelő színvonalon történő feladatellátást veszélyeztetné. Organizációs, üzemeltetési, garanciális kérdések következtében egységes szerkezetet alkot a projekt, így a részajánlattétel a projekt teljes megvalósítását veszélyeztetné.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.

Igazolás módja:

Az ajánlattevőnek valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. § (1)–(2) bekezdésnek megfelelően külön-külön, az egységes európai közbeszerzési dokumentum – továbbiakban „EEKD” – benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá. Az EEKD-t a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. §-a szerint szükséges kitölteni.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön kell benyújtsa az EEKD-t a kizáró okok igazolására.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. §, 6. § és a 12–16. §-aiban foglaltak.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont):

SZ.1. alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal;

SZ.2. alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1. a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bek. és a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum. A nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.

A nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében;

SZ.2. a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. és a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évére vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm .rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel).

Amennyiben Ajánlattevő a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A P.1. pont szerinti alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata benyújtása során.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be. Az EEKD kitöltésével kapcsolatos további információkat a Korm. rendelet 2.-7. §-a tartalmaznak.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés)

Az alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat csak a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívásra szükséges benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésében foglaltakat.

Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése szerinti esetben az ott leírtak szerint jár el Ajánlatkérő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 9 900 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását visszafelé számított 5 évben teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertető, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (3) bek. foglaltaknak megfelelő – a szerződést kötő másik fél által adott – igazolás.

Az igazolásban meg kell adni:

— a szerződő fél (vállalkozó) és szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szerződés tárgyát,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét, (közös ajánlattevők által teljesített szerződés esetén az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatásának nettó összegét,

— a szerződés során az igazolást benyújtó gazdasági szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az építés beruházás teljesítése oszthatatlan (nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével) úgy a szerződés gazdasági szereplő által elvégzett teljesítés ellenszolgáltatása szerinti műszaki tartalmának ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— a teljesítés idejét (kezdés és a műszaki átadás-átvétel időpontját naptári nap pontossággal),

— vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést,

— hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A bemutatásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bek. alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ebben az esetben a referencia igazolásból a fenti kritériumoknak is (úgy, mint a teljesítés oszthatatlan-e, tehát a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével,) egyértelműen ki kell derülniük!

M.2. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a projektvezetői pozíció igazolására az önéletrajzban feltüntetett szerződések megrendelőjétől származó igazolás.

Ajánlatkérő a felhívás M.2.1. pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bek.-ben foglaltakat és előírja, hogy az alábbi feladatokat kizárólag maga az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike – végezze el: projektvezetői munka.

A fentiek alapján az M.2.1. pontban foglalt alkalmassági követelmény igazolásához a Kbt. 65. § (7) bek.-től eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A minimumkövetelmények előzetes igazolására ajánlattevőnek EEKD-t kell benyújtania, az előírt igazolások a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra nyújtandók be.

Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Kr. 24. § (1) bek. szerint jár el Ajánlatkérő. A 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (2) bek. szerinti esetben az ott leírtak szerint jár el Ajánlatkérő.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a Kr 2. § (5) bek. alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az EEKD IV. részében az ajánlata benyújtása során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlattevő eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legfeljebb 2 db szerződés keretén belül, legalább nettó 7 milliárd Ft értékű, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezés tárgyú az alábbi munkákat tartalmazó szerződést: összesen legalább 15 km elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű árvédelmi töltésén végzett töltés fejlesztés, minimum 60 000 m² töltéskorona burkolat építéssel és legalább 600 000 m³ töltésanyag beépítéssel.

Az elsőrendű árvízvédelmi mű és másodrendű árvízvédelmi mű fogalmán ajánlatkérő az OVF vízrajzi fogalomtárában (http://www.ovf.hu/hu/vizrajzi-fogalomtar) meghatározott fogalmat érti. Nem Magyarország területén teljesített referencia esetén a fővédelmi művé nyilvánítás nem előírás.

Az árvédelmi töltés fogalmán az OVF vízrajzi fogalomtárában meghatározott fogalmat érti.

M.1.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az ajánlattevő eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legfeljebb 2 db szerződés keretén belül minimum 4 000 m³ kőszórás vagy kőterítés beépítésével járó partvédelmi munkát tartalmazó szerződést.

A partvédelem fogalom alatt Ajánlatkérő 147/2010. (IV.29.).

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szól Korm. rendelet 2. § 26. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Adott esetben az M.1. pont feltételei teljesíthetőek egy szerződéssel is.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő projektvezető aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-VZ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel,

— továbbá rendelkezik legalább 2 év (24 hónap) elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű megvalósítása során projektvezetői tapasztalattal.

Projektvezetői tapasztalatnak Ajánlatkérő elfogad minden olyan tapasztalatot ahol a szakember a teljes szerződés irányításáért felelt, a teljes szerződés irányítására megnevezett szakember szerződésenként kizárólag egy ember lehet. Közös ajánlattevőként teljesített szerződés esetén a projektvezető szakember bármelyik tag által megbízva is elfogadott. A projektvezetői pozíció igazolására az önéletrajzban feltüntetett szerződések megrendelőjétől származó igazolás szükséges.

Az elsőrendű árvízvédelmi mű és másodrendű árvízvédelmi mű fogalmán ajánlatkérő az OVF vízrajzi fogalomtárában (http://www.ovf.hu/hu/vizrajzi-fogalomtar) meghatározott fogalmat érti. Nem Magyarország területén teljesített referencia esetén a fővédelmi művé nyilvánítás nem előírás.

M.2.2. 1 fő aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-KÉ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel,

— továbbá rendelkezik legalább 2 év (24 hónap) útépítési tapasztalattal.

M.2.3. 1 fő aki rendelkezik: a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-VZ szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.

M.2.4. 1 fő aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti MV-ÉG szakterületű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.

1 ember csak egy pozícióra jelölhető. 1 pozícióra kizárólag egy fő jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Pénzügyi fedezet forrása: KEHOP-14.0-15-2015-00006, támogatási intenzitás 100 %.

Kifizetés: szállítói finanszírozással, 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége mellett. A részszámlák értéke minimum a teljes Szerződéses Ár 10 %-a.

A 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § (1) bek. a) pont alapján biztosított a szállítói előleg igénybevétel lehetősége, mértéke a szerződés – tart. keret és ÁFA nélkül számított – elszámolható összegének (Szerződéses Ár) 50 %-a.

A tartalékkeret a 322/2014. (X.30.) Kr. 20. § (2) bek. foglaltak szerint a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás (egyösszegű ajánlati ár) 10 %-a, de legfeljebb nettó 100 000 000 HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Teljesítési-, jótállási-, előleg-visszafizetési biztosíték, késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Jótállás: 36 hónap, acélszerkezetek korrózióvédelme vonatkozásában 10 év.

A részletes szabályokat a Dokumentáció 2. kötet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/10/2016
Helyi idő: 10:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/10/2016
Helyi idő: 10:30
Hely:

Matrix Audit Kft., 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1), (3)–(4), (6) bekezdésében meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.1. pont SZ.1. és SZ.2. alpont, III.1.2. pont P.1. alpont, III.1.3. pont M.1., M.2. alpont.

2. Az ajánlatot írásban 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, zárt csomagolásban, valamint 1 (egy), az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus adathordozón (pl. CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Postai feladás esetén postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli.

Az ajánlat átvétele az ajánlatok felbontását megelőző munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8:00–16:00 óra között, pénteken és az esetleges szombati munkanapokon 8:00–14:00 óra között az ajánlatok felbontásának napján 8.00 órától az ajánlatok felbontásának időpontjáig.

A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:

— egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be,

— az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni: “Tivadari híd feletti szakasz árvízvédelmi védvonal kivitelezése és tervezése. Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos”.

Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a dokumentáció 1. kötete ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, előszerződés), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az ajánlatban. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

3. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésében foglaltakat.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

5. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt a Kbt. 81.§ (11) bekezdés alapján 60 napot kell érteni.

6. Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz kötött, melynek mértéke nettó 20 000 000 HUF. Számlára történő befizetés esetén ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00332945-00000017 számú fizetési számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetéssel vagy átutalással „KEHOP-14.0-15-2015-00006 kivitelezés – ajánlati biztosíték” megjelöléssel lehet teljesíteni. Ajánlatkérő számlájára történő befizetés esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát eredeti vagy másolati példányban kell az ajánlatba becsatolni. Átutalás esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként átutalást igazoló dokumentum másolatát szükséges az ajánlatba becsatolni. Részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció 1. kötet II.4.2. pontja tartalmaz.

7. A nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás időpontja 4.10.2016. 11:00 óra a találkozás helye Tiszabecs, gátőrtelep.

8. A Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: dr. Kerekes Ferenc (00140).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/09/2016