Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Dodávky - 319263-2021

25/06/2021    S121

Česko-Mariánské Lázně: Transformátory napětí

2021/S 121-319263

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 113-296135)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Městská doprava Mariánské Lázně, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26412501
Poštovní adresa: Tepelská 871/5b
Obec: Mariánské Lázně, Úšovice
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 353 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Vladimír Nedvěd
E-mail: nedved@mdml.cz
Tel.: +420 354597489
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mdml.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/84f4f6f7-abfc-42d0-ac05-1f5726e4be8f

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace měnírny pro trolejbusovou dopravu Mariánské Lázně

II.1.2)Hlavní kód CPV
31172000 Transformátory napětí
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Projekt řeší úpravy technologické části měnírny pro trolejbusovou dopravu a s ní související stavební úpravy objektu. Stávající objekt, který je předmětem navrhovaných stavebních úprav, je součástí technologického zázemí Městské dopravy Mariánské Lázně, s.r.o. Jedná se o trakční vedení, ze kterého jsou napájena vrchní vedení pro trolejbusy veřejné hromadné dopravy.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/06/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 113-296135

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: I.1)
Místo v textu, které má být změněno: Název a adresa
Namísto:

Tel.: +420 353176351

Má být:

Tel.: +420 354597489

Číslo oddílu: II.1.5)
Místo v textu, které má být změněno: Předpokládaná celková hodnota
Namísto:

26 859 226.00

Má být:

28 565 626.00

VII.2)Další dodatečné informace: