Dienstleistungen - 319437-2022

14/06/2022    S113

Sverige-Visby: Transporter (utom avfallstransport)

2022/S 113-319437

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 098-270215)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Gotland
Nationellt registreringsnummer: 212000-0803
Postadress: Region Gotland
Ort: Visby
Nuts-kod: SE214 Gotlands län
Postnummer: 621 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Amanda Hanell Konsult
E-post: amanda.hanell@ecenea.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.gotland.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Expresstransport

Referensnummer: RS 2022/131
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60000000 Transporter (utom avfallstransport)
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Expresstransporter av prover mm.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/06/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 098-270215

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 15/06/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 30/06/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 10/09/2022
Ska det stå:
Datum: 30/09/2022
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 16/06/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 01/07/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: