Services - 319535-2021

25/06/2021    S121

Denmark-Copenhagen: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 121-319535

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trafikstyrelsen
National registration number: 27186386
Postal address: Carsten Niebuhrs Gade 43
Town: København V.
NUTS code: DK0 Danmark
Postal code: 1577
Country: Denmark
Contact person: Heidi Katja Petersen
E-mail: hekap@oes.dk
Telephone: +45 21226153
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/homepage
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af kontrakt om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Trafikstyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om rådgiveropgaver i forbindelse med teknisk bistand inden for jernbanesikkerheden og interoperabilitet på jernbaneområdet, forventeligt primo september 2021. Opgaverne er yderligere uddybet under del II. 2.4).

I den forbindelse ønsker Trafikstyrelsen at skabe åbenhed omkring udbuddet og indgå i markedsdialog for at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav. Derfor opfordrer Trafikstyrelsen leverandører i markedet til at indgå i en dialog omkring udbuddet.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71313000 Environmental engineering consultancy services
71311230 Railway engineering services
71311200 Transport systems consultancy services
71631470 Railway-track inspection services
71311300 Infrastructure works consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Main site or place of performance:

Danmark

II.2.4)Description of the procurement:

Trafikstyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om rådgiveropgaver inden for jernbanesikkerheden og interoperabilitet på jernbaneområdet, herunder teknisk bistand til styrelsens myndighedsbehandling inden for følgende fagområder: Spor, sikring, godkendelse af rullende materiel, elektrificering/kørestrøm/stærkstrøm, trafikale sikkerhedsregler (S75) og (ORF/ORS), tekniske sikkerhedsregler, ERTMS og ETCS: Track side og onboard, geoteknik, konstruktioner, fjernstyring/sikring/togkontrol, risikovurdering/signifikansvurdering (CSM-RA), tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) og GSM-R. Styrelsen har behov for at kunne trække på tekniske eksperter inden for de nævnte fagområder ved behandling af ansøgninger om ibrugtagningstilladelse til infrastrukturprojekter og køretøjer, ansøgninger om godkendelse af assessorteams, tilsyn med godkendte assessorer og ved ansøgninger om godkendelse af tekniske og trafikale sikkerhedsregler. Denne tekniske bistand vedrører almindelig sagsbehandling, ligesom rådgivere vil kunne blive inddraget i regeludviklingsprojekter m.m.

I den forbindelse ønsker Trafikstyrelsen at skabe åbenhed omkring udbuddet og at få et bedre kendskab til det marked, som Trafikstyrelsen henvender sig til, herunder i forhold til planlægning af den kommende udbudsproces samt at afklare kontraktens udformning og vilkår, således at der i forbindelse med udbuddet ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav.

Derfor opfordrer Trafikstyrelsen leverandører i markedet til at indgå i en dialog omkring udbuddet. Trafikstyrelsen vil særligt gerne høre fra leverandører med kompetencer inden for fagområderne spor, kørestrøm, spordækning, herunder myndighedsbehandling i forbindelse hermed.

Markedsdialogen gennemføres således for at sikre, at det endelige udbudsmateriale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at kontrakten bliver så anvendelig som muligt.

Deltagende virksomheder gøres opmærksomme på, at de ved deltagelse i dialogen (ved besvarelse af spørgeskemaet) accepterer, at Trafikstyrelsen kan anvende de indkomne oplysninger i tilrettelæggelsen af udbuddet og i udbudsmaterialet. Trafikstyrelsen er dog ikke forpligtet til at følge evt. kommentarer, forslag til ændringer m.v.

Spørgeskemaerne behandles som fortroligt materiale og vil ikke blive offentliggjort. Deltagende virksomheder får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter markedsdialogen. Såfremt virksomhederne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles efter offentliggørelse af udbuddet, forventeligt primo september 2021.

II.2.14)Additional information

Leverandører, der ønsker at modtage spørgeskemaet, skal registrere sig på udbuddet i Ethics: [link] og hente spørgeskemaet her.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
07/09/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2021