Услуги - 319579-2020

TIЗаглавиеБългария-Силистра: Строителен надзор по време на строителството
NDНомер на публикацията на обявлението319579-2020
PDДата на публикуване08/07/2020
OJНомер на броя на ОВ S130
TWГрад/населено място на купувачаСИЛИСТРА
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Силистра (000565539)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен06/07/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедураT - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71521000 - Строителен надзор по време на строителството
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG325
IAИнтернет адрес (URL)www.silistra.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС