Works - 31995-2022

21/01/2022    S15

Romania-Râmnicu Vâlcea: District-heating mains construction work

2022/S 015-031995

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL VALCEA
National registration number: 2540929
Postal address: Strada: Praporgescu, general, nr. 1, Sector: -, Judet: Valcea
Town: Ramnicu Valcea
NUTS code: RO415 Vâlcea
Postal code: 240595
Country: Romania
Contact person: Biroul Achizitii Publice - Laurentia Constantin
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telephone: +40 0250732901/173
Fax: +40 0250735617
Internet address(es):
Main address: www.cjvalcea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelelor de termoficare primare și secundare în cadrul proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu şi creșterii eficienței energetice – etapa II

Reference number: 2540929_2019_PAAPD1062332
II.1.2)Main CPV code
45232140 District-heating mains construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

CL3 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare secundare aferente PT 33, PT 38, PT 42 și PT 43

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232140 District-heating mains construction work
71321200 Heating-system design services
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO415 Vâlcea
Main site or place of performance:

Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea: traseele aferente retelei termice secundara arondata la punctele termice 33, 38, 42 si 43, conform planurilor de situaţie anexate la caietul de sarcini.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Prin implementarea contractului vor fi realizate investiţii de reabilitare a reţelelor secundare de termoficare, respectiv 3.070 m traseu rețea de termoficare secundara aferenta punctelor termice 33, 38, 42 si 43, potrivit prevederilor din Caietul de sarcini aferent CL3. Valoarea estimată a achiziției pentru Lotul 3 = 10.323.684,22 lei, fără TVA, din care:

- proiectare și asistență tehnică: 236.945,10 lei

- execuție lucrări: 10.086.739,12 lei.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 15
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

In cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 7- Creșterea eficienței energetice al nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 - Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în orașele selectate , Consiliul Judeţean Vâlcea a ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 134-355443

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 79/1
Lot No: 4
Title:

CL4 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare primare

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
05/01/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ENERGOMONTAJ GRUP S.R.L.
National registration number: 10698807
Postal address: Strada Serelor, Nr. 14
Town: Bascov
NUTS code: RO311 Argeş
Country: Romania
E-mail: silviu.dospina@energomontaj-grup.ro
Telephone: +40 722502067
Fax: +40 248290170
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 21 417 512.00 RON

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VÂLCEA
Postal address: Strada General Praporgescu, nr 1, jud Valcea
Town: Ramnicu Valcea
Postal code: 240595
Country: Romania
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telephone: +40 0250732901
Fax: +40 250735617
Internet address: www.cjvalcea.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45232140 District-heating mains construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: RO415 Vâlcea
VII.1.4)Description of the procurement:

4-CL4 - Proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare primare-Prin implementarea contractului vor fi realizate investiţii de reabilitare a reţelelor primare de termoficare, respectiv 3.250 m traseu rețea de termoficare primară. Valoarea estimată a achiziției, Lotul 4 = Lotul 4 = 25.863.402,49 lei, fără TVA , din care:

- proiectare și asistență tehnică: 599.511,50 lei

- execuție lucrări: 25.263.890,99 lei.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 17
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 21 523 570.11 RON
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ENERGOMONTAJ GRUP S.R.L.
National registration number: 10698807
Postal address: Strada Serelor, Nr. 14
Town: Bascov
NUTS code: RO311 Argeş
Country: Romania
E-mail: silviu.dospina@energomontaj-grup.ro
Telephone: +40 722502067
Fax: +40 248290170
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Modificare nesubstantială a valorii contractului, precum și a duratei de execuție, de la 15 luni, la 17 luni si 1 zi, in baza documentatiei intocmite conform prevederilor legale si prevederilor din Acordul contractual.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Modificare nesubstantială a valorii contractului, precum și a duratei de execuție, de la 15 luni, la 17 luni si 1 zi, in baza documentatiei intocmite, inclusiv a prevederilor din Condițiile generale ale Acordului contractual, respectiv Clauza 35 - Prelungirea Duratei de Executie și Clauza 55 - Costuri suplimentare, subclauza 55.2, cu incadrarea in prevederile art. 221, alin. (1), lit. e) și f) , alin. (7 ind.1) , lit. a) -d) din Legea 98/2016 si ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publică - ”adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren...., inclusiv schimbari de soluții tehnice punctuale” . Valoarea lucrarilor suplimentare este de 106.058,11 lei, reprezentand aproximativ 0,50 % din pretul initial al contractului.. Majorarea pretului contractului este de:0.5% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 21 417 512.00 RON
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 21 523 570.11 RON