Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Stavební práce - 319987-2022

15/06/2022    S114

Francie-Štrasburk: Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku

2022/S 114-319987

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
PSČ: 67070
Země: Francie
Kontaktní osoba: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku

Spisové číslo: 06A70/2021/M004
II.1.2)Hlavní kód CPV
45312100 Instalace a montáž požárních systémů
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku:

— položka 1: obnova systému požární bezpečnosti,

— položka 2: údržba a budoucí rozvoj,

— položka 3: instalace/výměna podhledů,

— položka 4:koordinace systému požární bezpečnosti.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 26 316 631.88 EUR
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Obnova systému požární bezpečnosti

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45312100 Instalace a montáž požárních systémů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Položka 1: obnova systému požární bezpečnosti.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Prostředky / Váha: 4
Kritérium kvality - Název: Harmonogram / Váha: 6
Kritérium kvality - Název: Pracovní postup / Váha: 12
Kritérium kvality - Název: Životní prostředí / Váha: 1
Kritérium nákladů - Název: Kritérium nákladů / Váha: 77
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Údržba a budoucí rozvoj

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
35000000 Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Položka 2: údržba a budoucí rozvoj.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Prostředky / Váha: 10,5
Kritérium kvality - Název: Služby / Váha: 4.5
Kritérium kvality - Název: Dokumenty / Váha: 1
Kritérium nákladů - Název: Kritérium nákladů / Váha: 84
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Instalace/výměna podhledů

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45421146 Instalace a montáž zavěšených podhledů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Položka 3: instalace/výměna podhledů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Pracovní postup / Váha: 5,25
Kritérium kvality - Název: Dokumenty / Váha: 1,75
Cena - Váha: 7
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Koordinace systému požární bezpečnosti

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71245000 Schvalovací plány, dílenské výkresy a specifikace
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk, Francie.

II.2.4)Popis zakázky:

Obnova systému požární bezpečnosti v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Položka 4: koordinace systému požární bezpečnosti.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Toto oznámení o zadání zakázky ruší a nahrazuje oznámení o zadání zakázky č. 2022/S 008-014723 ze dne 12. ledna 2022.

Úprava spočívá v celkové hodnotě položky 4 (bod V.2.4). Celková hodnota zakázky je 2 205 000 EUR (nikoliv 2 202 000 EUR).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 061-153402
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

Obnova systému požární bezpečnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
21/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Santerne Alsace
Obec: Strasbourg
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 8 900 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 9 099 422.85 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

Údržba a budoucí rozvoj

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
21/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Détection électronique française
Obec: Massy
Kód NUTS: FR104 Essonne
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 020 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 9 762 209.03 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3
Název:

Instalace/výměna podhledů

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
21/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Werey Stenger
Obec: Strasbourg
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 5 250 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 5 250 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

Koordinace systému požární bezpečnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
21/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Namixis & SSIcoor
Obec: Le Chesnay
Kód NUTS: FR103 Yvelines
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2 205 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 205 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Země: Francie
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Rozhodnutí veřejného zadavatele lze napadnout ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění výsledku zadávacího řízení, a to buď neúspěšnými uchazeči nebo fyzickými nebo právnickými osobami, kterých se bezprostředně a osobně toto rozhodnutí dotýká, i když nejsou jeho adresáty.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/06/2022