Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 320124-2018

24/07/2018    S140

Bulgaria-Sofia: Electricity

2018/S 140-320124

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Suhopatni voyski — voenno formirovanie 22450
National registration number: 129010171
Postal address: rayon „Krasno selo“, bul. „Gen. Totleben“ No. 34
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Vasil Todorov
E-mail: dop_sv@abv.bg
Telephone: +359 29223409
Fax: +359 29223413
Internet address(es):
Main address: http://landforce.armf.bg
Address of the buyer profile: http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html
I.4)Type of the contracting authority
Other type: юридическо лице съгласно чл. 60д от ЗОВС на Република България
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 083 333.33 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

Територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за военни формирования от Сухопътните войски на територията на страната с областни центрове: Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Смолян, Ямбол, Шумен, Велико Търново, Русе, София град, Благоевград, Видин, Плевен, Враца и Софийска област, съгласно приложения списък към документацията.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 010-017750
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 3СВ - 4767
Title:

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Енекод“ АД
National registration number: 203638768
Postal address: район „Оборище“, бул. „Мария Луйза“ № 2
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: g.nikolov@enekod.com
Telephone: +359 24390403
Fax: +359 24390403
Internet address: http://enekod.com/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 083 333.33 BGN
Total value of the contract/lot: 2 083 333.33 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Информация при производство по обжалване:

Решение № 417/19.4.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията по постъпила жалба с вх. № ВХР -659/23.3.2018 г. от страна на „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу Решение № 3СВ-2203/15.3.2018 г. на командира на Сухопътните войски:

1. оставя без уважение жалбата на „Енерджи Съплай“ ЕООД срещу Решение № 3СВ-2203/15.3.2018 г. на командира на Сухопътните войски;

2. оставя без уважение искането на „Енерджи Съплай“ ЕООД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.

Решение № 7782/11.4.2018 г. на Върховния административен съд на Република България по постъпила касационна жалба от (фирма) срещу Решение № 417/19.4.2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията:

1. оставя в сила Решение № 417/19.4.2018 г. постановено от Комисията за защита на конкуренцията;

2. оставя без уважение искането на фирма за присъждане на разноски по производство;

3. осъжда (фирма) да заплати на Сухопътните войски разноски по делото в размер на 150 BGN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2018