Služby - 320231-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

16/09/2016    S179

Belgicko-Brusel: Prevádzkové obmedzenia v sektore maloobchodu

2016/S 179-320231

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 18.8.2016, 2016/S 158-286001)

Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate E: Modernisation of the Single Market, avenue des Nerviens 105, 1049 Brussels, BELGICKO. Kontakt: Joaquim Nunes de Almeida, Acting Director. E-mail: GROW-E4@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

16.9.2016 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

19.9.2016 (10:00) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

14.10.2016 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

18.10.2016 (10:00) miestneho času.

[...]