Tjenesteydelser - 320233-2016

16/09/2016    S179

Luxembourg-Luxembourg: Europæisk undersøgelse om kliniske diagnostiske referenceniveauer for medicinsk billeddannelse med røntgen

2016/S 179-320233

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Postadresse: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2530
Land: Luxembourg
E-mail: georgi.simeonov@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1699
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Europæisk undersøgelse om kliniske diagnostiske referenceniveauer for medicinsk billeddannelse med røntgen.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål for dette projekt er at fremme optimeringen af strålebeskyttelse af patienter i Europa. Projektet skal tilvejebringe opdaterede kliniske diagnostiske referenceniveauer for de opgaver i forbindelse med billeddannelse med røntgen i Europa, som er vigtigst ud fra et strålingsbeskyttelsesperspektiv. Det skal derudover stimulere den nationale og lokale indsats på dette område.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejderne vil omfatte følgende opgaver:

— gennemførelse af en europæisk undersøgelse om diagnostiske referenceniveauer for billeddannelse med røntgen af voksne i henhold til en forud fastlagt (af projektteamet) metodologi i overensstemmelse med disse specifikationer

— specificering af opdaterede kliniske diagnostiske referenceniveauer for de opgaver i forbindelse med billeddannelse med røntgen i Europa, som er vigtigst ud fra et strålingsbeskyttelsesperspektiv

— tilrettelæggelse af workshopper, der skal udbrede og drøfte resultaterne af dette projekt med medlemsstaterne og de relevante nationale, europæiske og internationale interessenter, og som skal identificere behovet for yderligere nationale og lokale foranstaltninger vedrørende fastlæggelse, opdatering og anvendelse af kliniske diagnostiske referenceniveauer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/10/2016
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/10/2016
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Europa-Kommissionen, DG Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 repræsentant pr. tilbudsgiver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2016