Services - 320244-2021

25/06/2021    S121

Belgium-Diest: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 121-320244

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stad Diest
National registration number: 0207.517.345_21652
Postal address: Grote Markt 1
Town: Diest
NUTS code: BE242 Arr. Leuven
Postal code: 3290
Country: Belgium
Contact person: Kathleen Thys
E-mail: kathleen.thys@diest.be
Telephone: +32 13357730
Internet address(es):
Main address: http://www.diest.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412719
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412719
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=36814
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Technische & financiële trajectbegeleiding in het kader van de inrichting van de site SOK, BKO, GBS en SK Deurne

Reference number: Diest-2021/KT/001bis-F02_0
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De stad Diest is eigenaar van een site van ±2,50 ha, gelegen midden in de dorpskern van Deurne. Deze site ligt volgens het gewestplan deels in recreatie- en deels in woongebied en vormt het centrum van het verenigingsleven in deze deelgemeente.

Ze huisvest de gemeentelijke basisschool (GBS), de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en het ontmoetingscentrum (SOK) van Deurne, evenals de voetbalterreinen en -kantine van SK Deurne.

De huidige infrastructuur is dermate verouderd en voldoet niet langer aan de huidige noden. Bovendien is het ruimtegebruik niet efficiënt en de ontsluiting niet optimaal. Op basis van een vooronderzoek, georganiseerd vanuit het ontmoetingscentrum, en diverse gesprekken met de gebruikers maakte Atelier Romain in 2019 in opdracht van de stad Diest een ontwerp op voor de herinrichting van de site. Dit inrichtingsplan maakt integraal deel uit van onderhavig bestek.

Bij de herinrichting wordt volledig tabula rasa gemaakt van de huidige site. Alle bestaande gebouwen worden in fasen gesloopt en maken plaats voor nieuwe hedendaagse gebouwen. Ook de voetbalterreinen worden verplaatst en vernieuwd. Er werd een bijkomend perceel aangekocht teneinde een parking te kunnen realiseren.

Het doel is om dit project in samenwerking met een private partner te realiseren (PPS). Om het aantrekkelijker te maken voor een private partner werd de mogelijkheid voorzien om bovenop de school appartementen te realiseren. Vanwege de complexiteit wenst de Stad Diest zich gedurende het gehele proces te laten bijstaan door een team van specialisten op zowel het juridische en financieel-technische vlak. GD&A Advocaten werd reeds aangesteld voor advies aangaande het juridische luik. Onderhavig bestek heeft als doel een expert aan te stellen voor het financieel-technische luik.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE242 Arr. Leuven
Main site or place of performance:

Diest.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie bestek.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2021
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zie bestek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van eerste aanleg
Town: leuven
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/06/2021