Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 320347-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

23/09/2014    S182

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Νέα ταλέντα (YOTA) από την περιοχή της Μεσογείου σε ευρωπαϊκό εκκολαπτήριο μόδας

2014/S 182-320347

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20.8.2014, 2014/S 158-283578)

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), υπόψη L. Vari, place Rogier 16, 1049Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Σημείο επαφής: Μονάδα Προμηθειών του EASME. Τηλ. +32 22999440. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: easme-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

24.9.2014.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

6.10.2014 (10:30).

[...]

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

3.11.2014.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

17.11.2014 (10:30).

[...]