Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 320347-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

23/09/2014    S182

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Νέα ταλέντα (YOTA) από την περιοχή της Μεσογείου σε ευρωπαϊκό εκκολαπτήριο μόδας

2014/S 182-320347

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20.8.2014, 2014/S 158-283578)

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), υπόψη L. Vari, place Rogier 16, 1049Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Σημείο επαφής: Μονάδα Προμηθειών του EASME. Τηλ. +32 22999440. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: easme-procurement@ec.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

24.9.2014.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

6.10.2014 (10:30).

[...]

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

3.11.2014.

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

17.11.2014 (10:30).

[...]