Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 320365-2020

09/07/2020    S131

Lucembursko-Lucemburk: EIF - Poskytování nezbytných průřezových cloudových bezpečnostních a integračních služeb a jejich řízení (Lucemburk)

2020/S 131-320365

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 100-238639)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský investiční fond
Poštovní adresa: 37B, avenue J.F. Kennedy
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2968
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: SPA-Procurement
E-mail: eif-procurement@eif.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.eif.org
Adresa profilu zadavatele: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování nezbytných průřezových cloudových bezpečnostních a integračních služeb a jejich řízení

Spisové číslo: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský investiční fond (EIF) hodlá uzavřít partnerství, které pomůže s řízením specifických bezpečnostních kontrol a souladu cloudových služeb a integračních služeb a bude úzce spolupracovat se stávajícími poskytovateli služeb EIF pracujícími v cloudovém prostředí.

Cílem této výzvy k podávání nabídek je poskytnout již identifikované cloudové bezpečnostní a integrační služby. Vzhledem k době trvání zadávacího řízení, s ohledem na délku životnosti nových technologií, mohou být některé technické bezpečnostní služby (v rozsahu této výzvy k podávání nabídek) obnoveny, vyřazeny nebo přidány.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/07/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 100-238639

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 07/07/2020
Místní čas: 23:59
Má být:
Datum: 10/07/2020
Místní čas: 23:59
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/07/2020
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 13/07/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: