Palvelut - 320365-2020

09/07/2020    S131

Luxemburg-Luxemburg: EIR - Tarvittavien poikittaisten pilvipalveluiden turvallisuus- ja integrointipalveluiden toimittaminen ja hallinnointi (Luxemburg)

2020/S 131-320365

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2020/S 100-238639)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointirahasto
Postiosoite: 37B, avenue J.F. Kennedy
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Postinumero: L-2968
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: SPA-Procurement
Sähköpostiosoite: eif-procurement@eif.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.eif.org
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarvittavien poikittaisten pilvipalveluiden turvallisuus- ja integrointipalveluiden toimittaminen ja hallinnointi

Viitenumero: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan investointirahasto (EIR) etsii kumppania, joka auttaisi sitä hallinnoimaan tiettyjä pilvityyppisiin palveluihin liittyviä turvallisuustarkastuksia ja vaatimustenmukaisuusnäkökohtia sekä integrointipalveluita ja joka työskentelisi läheisessä yhteistyössä olemassa olevien EIR:n pilvipalveluntuottajien kanssa.

Tällä tarjouspyynnöllä pyritään hankkimaan pilviturvallisuus- ja integrointipalveluja jo tunnistettuihin tarpeisiin. Tämän tarjouspyynnön kestoajan huomioiden ja noudattaen uusien teknologioiden elinkaarta jotkut tekniset turvallisuuspalvelut (siten kuin ne on määritelty tässä tarjouspyynnössä) voidaan joutua uusimaan, poistamaan tai niitä voidaan joutua lisäämään.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/07/2020
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 100-238639

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 07/07/2020
Paikallinen aika: 23:59
Oikaisu:
Päivämäärä: 10/07/2020
Paikallinen aika: 23:59
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 09/07/2020
Paikallinen aika: 14:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 13/07/2020
Paikallinen aika: 10:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot: