Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 320365-2020

09/07/2020    S131

Luksemburg-Luxembourg: EIF - Pružanje i upravljanje potrebnim transverzalnim uslugama sigurnosti i integracije u oblaku (Luxembourg)

2020/S 131-320365

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 100-238639)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski investicijski fond
Poštanska adresa: 37B, avenue J.F. Kennedy
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: L-2968
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: SPA-Procurement
E-pošta: eif-procurement@eif.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.eif.org
Adresa profila kupca: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje i upravljanje potrebnim transverzalnim uslugama sigurnosti i integracije u oblaku

Referentni broj: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EIF traži partnerstvo koje će pomoći u upravljanju određenim sigurnosnim kontrolama i aspektima usklađenosti usluga povezanih s oblakom, kao i integracijskih usluga te će raditi u uskoj suradnji s postojećim pružateljima usluga EIF-a koji posluju u oblaku.

Cilj je poziva na nadmetanje pružiti već identificirane usluge sigurnosti i integracije u oblaku. S obzirom na trajanje poziva na nadmetanje, prema životnom ciklusu novih tehnologija, neke usluge tehničke sigurnosti (sukladno opsegu ovog poziva na nadmetanje) mogu biti obnovljene, povučene ili dodane.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/07/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 100-238639

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 07/07/2020
Lokalno vrijeme: 23:59
Glasi:
Datum: 10/07/2020
Lokalno vrijeme: 23:59
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 09/07/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 13/07/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: