A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 320669-2020

09/07/2020    S131

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 131-320669

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generál kivitelezési munkáinak elvégzése

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generál kivitelezési munkáinak elvégzése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Építési övezet:("C-D" építési hely)

Beépítési mód: szabadon álló

Telek területe: 962 303 m2

Tervezett épületmagasság: 22 m

Beépítettség: 11 314,10 m2

Összes szintterület: 31 727,71 m2

Terepszint alatti (pinceszinti) nettó alapterület: 16 911,38 m2

Földszinti nettó alapterület: 5 925,63 m2

Az egyes terek az alábbi szempont mentén rendeződtek térbe a tervezett épületben: „zajos” és „csendes”funkciók, valamint térszín alatt és térszín felett telepíthető terek.

A „zajos” funkciók a nagy forgalmú, turisztikai és a múzeum életével nem szorosan összekapcsolódó tartalmak,valamint az egyedi kezelést igénylő nagy létszámú gyereket, fiatalt befogadó funkciók:

— 226 fő befogadására alkalmas rendezvény/konferenciaterem,

— gyerekmúzeum,

— múzeumpedagógia,

— látogatóközpont,

— foodcourt.

A „csendes” funkciók alapvetően a múzeum belső és tudományos-szakmai működésével függenek össze:

— könyvtár,

— üzemeltetési irodák,

— műtárgykezelés.

A pinceszinten, az épület szívében kap helyet a múzeumi előcsarnok, ahonnan a 2997 m2 állandó és 2266 m2 időszaki kiállítótér megközelíthető. A Dózsa György út oldalán húzódik a térszín alatti megközelítés, a rakodókés parkolók egybefüggő, fűtetlen tere. Itt kapnak helyet az energia és hőellátás terei, amelyek mindkét oldalt egyformán ki kell szolgálják.

A munkagödör térelhatárolás és földmunka feladatai a generálkivitelezési munkák megkezdése előtt elkészülnek, az építési helyszínen jelenleg található közművek kiváltási munkái szintén előzetesen elkészülnek,így ezek nem részei ennek a munkának.

Az épület alatt - a résfalak között - cölöpökkel gyámolított alaplemez készül. A felmenő tartószerkezet monolitvasbeton, egészen a zárófödémig. Ez cca. 25 ezer m3 vasbeton szerkezet.

Az íves tető részben - elsősorban középen - kőburkolatokkal fedett, részben zöld tető a kertészeti terveknek megfelelően. A szigetelt felület cca. 22 000 m2. A burkolat aránya nagyjából 1/3.

Az épület bordás függönyfal homlokzattal rendelkezik a födémek közötti szakaszokon. Ez cca. 5 100 m2.Az üvegfal előtt részben egy alumínium rácsszerkezetű installáció készül, ami meghatározza a homlokzatkarakterét. Ennek a háttérszerkezete acélból készül, a vasbeton szerkezetekhez rögzítve azt.

A belső falak kis mértékben vasbetonból, jelentősebb mértékben gipszkartonból készülnek. Mindemellett jelentős mennyiségű üveg szerkezetű válaszfal is található, jellemzően a közönségforgalmi területeken. Ennek mértéke cca. 3 600 m2.

A közönségforgalmi területek burkolata jellemzően kőlap (cca. 7 400 m2), a múzeumi területeken álpadlóra szerelt gumi burkolat található (cca. 7 900 m2). Egyes helyiségek kerámiával, szőnyegpadlóval (irodák), fával burkoltak, míg az alárendeltebb helyiségekben műgyanta található.

Az épületben jelentős légtechnikai rendszer lesz installálva. Jellemzően a hűtés és a fűtés is ezen keresztülműködik.A teljes épületben sprinkler rendszert kell telepíteni. A sprinkler védelem kiterjed az épület minden szintjére. Az épületszerkezetek nem éghető anyagúak és éghető burkolattal sincsenek ellátva.

Az erős áramú rendszereken belül figyelmet érdemel a múzeum világítása, mely bár alapvetően moduláris elemeket használ, mégis egyedinek tekinthető.

A teremakusztikai méretezés célja a helyiségek funkcióját segítő és a zajhatásokat csillapító teremakusztikai hangolás. A teremakusztikai méretezés alap-paramétere a lecsengési idő. A lecsengési idő értelmezése:vonatkozó szabvány (MSZ EN ISO 3382-1) szerint potenciális hallgatási pozíciókban térben vett átlag, 500Hz...1 kHz tartományban átlagolt közepes lecsengési idő T20,m.

Az épület a BREEAM Excellent minősítést célozza meg.

Generálkivitelezési munkák keretén belül a talajszondák telepítése és bekötése, illetve az ELMŰ hálózatfejlesztése is része a feladatnak:

A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.A részletes feladatok a műszakiban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 032-071138

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generál kivitelezési munkáinak elvégzése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 597 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., Adószám: 10738885-2-20) - Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28., Adószám: 10759358-2-44) közös ajánlattevő

— Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53., Adószám: 14776355-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/07/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Új Néprajzi Múzeum és Látogatóközpont generálkivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Építési övezet:("C-D" építési hely)

Beépítési mód: szabadon álló

Telek területe: 962 303 m2

Tervezett épületmagasság: 22 m

Beépítettség: 11 314,10 m2

Összes szintterület: 31 727,71 m2

Terepszint alatti (pinceszinti) nettó alapterület: 16 911,38 m2

Földszinti nettó alapterület: 5 925,63 m2

Az egyes terek az alábbi szempont mentén rendeződtek térbe a tervezett épületben: „zajos” és „csendes”funkciók, valamint térszín alatt és térszín felett telepíthető terek.

A „zajos” funkciók a nagy forgalmú, turisztikai és a múzeum életével nem szorosan összekapcsolódó tartalmak,valamint az egyedi kezelést igénylő nagy létszámú gyereket, fiatalt befogadó funkciók:

— 226 fő befogadására alkalmas rendezvény/konferenciaterem,

— gyerekmúzeum,

— múzeumpedagógia,

— látogatóközpont,

— foodcourt.

A „csendes” funkciók alapvetően a múzeum belső és tudományos-szakmai működésével függenek össze:

— könyvtár,

— üzemeltetési irodák,

— műtárgykezelés.

A pinceszinten, az épület szívében kap helyet a múzeumi előcsarnok, ahonnan a 2997 m2 állandó és 2266 m2 időszaki kiállítótér megközelíthető. A Dózsa György út oldalán húzódik a térszín alatti megközelítés, a rakodókés parkolók egybefüggő, fűtetlen tere. Itt kapnak helyet az energia és hőellátás terei, amelyek mindkét oldalt egyformán ki kell szolgálják.

A munkagödör térelhatárolás és földmunka feladatai a generálkivitelezési munkák megkezdése előtt elkészülnek, az építési helyszínen jelenleg található közművek kiváltási munkái szintén előzetesen elkészülnek,így ezek nem részei ennek a munkának.

Az épület alatt - a résfalak között - cölöpökkel gyámolított alaplemez készül. A felmenő tartószerkezet monolitvasbeton, egészen a zárófödémig. Ez cca. 25 ezer m3 vasbeton szerkezet.

Az íves tető részben - elsősorban középen - kőburkolatokkal fedett, részben zöld tető a kertészeti terveknek megfelelően. A szigetelt felület cca. 22 000 m2. A burkolat aránya nagyjából 1/3.

Az épület bordás függönyfal homlokzattal rendelkezik a födémek közötti szakaszokon. Ez cca. 5 100 m2.Az üvegfal előtt részben egy alumínium rácsszerkezetű installáció készül, ami meghatározza a homlokzatkarakterét. Ennek a háttérszerkezete acélból készül, a vasbeton szerkezetekhez rögzítve azt.

A belső falak kis mértékben vasbetonból, jelentősebb mértékben gipszkartonból készülnek. Mindemellett jelentős mennyiségű üveg szerkezetű válaszfal is található, jellemzően a közönségforgalmi területeken. Ennek mértéke cca. 3 600 m2.

A közönségforgalmi területek burkolata jellemzően kőlap (cca. 7 400 m2), a múzeumi területeken álpadlóra szerelt gumi burkolat található (cca. 7 900 m2). Egyes helyiségek kerámiával, szőnyegpadlóval (irodák), fával burkoltak, míg az alárendeltebb helyiségekben műgyanta található.

Az épületben jelentős légtechnikai rendszer lesz installálva. Jellemzően a hűtés és a fűtés is ezen keresztülműködik.A teljes épületben sprinkler rendszert kell telepíteni. A sprinkler védelem kiterjed az épület minden szintjére. Az épületszerkezetek nem éghető anyagúak és éghető burkolattal sincsenek ellátva.

Az erős áramú rendszereken belül figyelmet érdemel a múzeum világítása, mely bár alapvetően moduláris elemeket használ, mégis egyedinek tekinthető.

A teremakusztikai méretezés célja a helyiségek funkcióját segítő és a zajhatásokat csillapító teremakusztikai hangolás. A teremakusztikai méretezés alap-paramétere a lecsengési idő. A lecsengési idő értelmezése:vonatkozó szabvány (MSZ EN ISO 3382-1) szerint potenciális hallgatási pozíciókban térben vett átlag, 500Hz...1 kHz tartományban átlagolt közepes lecsengési idő T20,m.

Az épület a BREEAM Excellent minősítést célozza meg.

Generálkivitelezési munkák keretén belül a talajszondák telepítése és bekötése, illetve az ELMŰ hálózatfejlesztése is része a feladatnak:

A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.A részletes feladatok a műszakiban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 210
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 208 863 495 300.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: „Módosított Műszaki Tartalom”) (A) egyrészt a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentációban foglaltaktól való eltérő műszaki megoldások alkalmazását, a műszaki tartalom bővülését jelenti, (B) másrészt a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentációban foglaltakhoz képest új munkák beszerzését és így a műszaki tartalom bővülését jelenti.(i) A Szerződésben meghatározott műszaki tartalom bővítésére irányuló megrendelői változtatási igények eredményeképpen elvégzendő, az 1/A. mellékletben rögzített kivitelezési munkák ismeretében szükségessé vált a Szerződés módosítása.Felek a jelen pontban hivatkozott munkák ellenértékét nettó 1 722 982 268 Ft-ban, azaz egymilliárd-hétszázhuszonkétmillió-kilencszáznyolcvankétezer-kettőszázhatvannyolc forintban állapítják meg.(ii) Az ajánlatadást követően az 1/B. mellékletben rögzítettek szerint a műszaki tartalom megváltoztatását eredményező olyan további építési munkák beszerzése vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben és amelyek más ajánlattevőtől való beszerzése nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel való együttműködés miatt. Ennek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása. Felek a jelen pontban hivatkozott munkák ellenértékét nettó 4 402 910 370 Ft-ban, azaz négymilliárd-négyszázkettőmillió-kilencszáztízezer-háromszázhetven forintban rögzítik.(iii) Fentiek – figyelembe véve a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák ellenértékét – a Vállalkozói Díj módosítását tették szükségessé. A Vállalkozó Díj növekedésének mértéke nettó 6 125 892 638 Ft, azaz hatmilliárd-egyszázhuszonötmillió-nyolcszázkilencvenkettőezer-hatszázharmincnyolc forint.(iv) Fentiek – figyelembe véve a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák kivitelezésének időigényét – a Szerződés szerinti határidők módosítását tették szükségessé.

A szerződés módosításának időpontja: 2020.6.17

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Magyarország Kormánya a Covid-19 típusú új koronavírus világjárvány miatt a 40/2020.(III.11.) számú Kormányrendeletével, 2020. március 11. napjának 15 órától veszélyhelyzet kihirdetéséről határozott az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kiterjedő hatállyal (a továbbiakban: Veszélyhelyzet). A Vállalkozó 2020.03.13. napján, a Szerződés 5.2.3. iii. c) pontjára hivatkozással, a Szerződés 5.23.2. pontjában foglaltak szerint tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a Veszélyhelyzet olyan Vis Maior körülmény bekövetkezését jelenti, amely a Szerződés Műszaki Ütemtervében rögzített határidőkben, a szerződésszerű teljesítésünkben alapvető változásokat és késedelmet idéz elő, amelynek mértéke előre nem meghatározható.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 597 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 208 863 495 300.00 HUF