Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 320703-2022

Submission deadline has been amended by:  384451-2022
15/06/2022    S114

Czechia-Ústí nad Labem: Steriliser

2022/S 114-320703

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajská zdravotní, a.s.
National registration number: 25488627
Postal address: Sociální péče 3316/12A
Town: Ústí nad Labem
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 40113
Country: Czechia
Contact person: Ing. Hana Panznerová
E-mail: hana.panznerova@kzcr.eu
Telephone: +420 477114055
Internet address(es):
Main address: http://www.kzcr.eu/
Address of the buyer profile: https://zakazky.kzcr.eu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002974
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002974
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Akciová společnost
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

REACT EU 98 Sterilizátory

II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových, nepoužitých, nerepasovaných zdravotnických prostředků - tří kusů prokládacích parních sterilizátorů pro oddělení centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice, o.z., jednoho kusu plazmového sterilizátoru pro oddělení centrálních operačních sálů, Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z., a dvou kusů parních sterilizátorů pro oddělení operačních sálů, Krajské zdravotní, a.s. Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk, spolu s odpovídajícím příslušenstvím a zajištění pozáručního servisu k těmto zdravotnickým prostředkům

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 622 035.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

REACT-EU 98 Sterilizátory prokládací parní sterilizátory včetně pozáručního servisu, Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice, o.z.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
50400000 Repair and maintenance services of medical and precision equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

prokládací parní sterilizátory, pozáruční servis na dobu 96 měsíců

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 134 296.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice

II.2.14)Additional information

Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice

registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:

33191100 6 Sterilizátor

33191000 5 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

50400000 9 Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů

II.2)Description
II.2.1)Title:

REACT-EU 98 Sterilizátory plazmový sterilizátor včetně pozáručního servisu, Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
50400000 Repair and maintenance services of medical and precision equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

plazmový sterilizátor, pozáruční servis na dobu 96 měsíců

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 750 500.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Přístrojové vybavení nemocnice Most

II.2.14)Additional information

Přístrojové vybavení nemocnice Most

registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:

33191100 6 Sterilizátor

33191000 5 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

50400000 9 Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů

II.2)Description
II.2.1)Title:

REACT-EU 98 Sterilizátory -parní sterilizátory včetně pozáručního servisu, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Main site or place of performance:

Ústecký kraj

II.2.4)Description of the procurement:

parní sterilizátory, pozáruční servis na dobu 96 měsíců

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 737 239.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk

II.2.14)Additional information

Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk

registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:

33191100 6 Sterilizátor

33191000 5 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

50400000 9 Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Účastník prokáže profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ odst. 1 předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Povinnost předložit doklad může účastník splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/07/2022
Local time: 15:00
Place:

Sídlo zadavatele.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zadavatel upozorňuje, že na otevírání nabídek v elektronické podobě nemají právo být přítomni zástupci dodavatelů.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2022