Supplies - 32114-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Vänersborg: Photocopier paper

2022/S 015-032114

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vänersborgs kommun
National registration number: 212000-1538
Postal address: Sundsgatan 29
Town: Vänersborg
NUTS code: SE232 Västra Götalands län
Postal code: 462 85
Country: Sweden
Contact person: Martina Bertvig
E-mail: martina.bertvig@vanersborg.se
Internet address(es):
Main address: http://www.vanersborg.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkrntsjyr&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkrntsjyr&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kopieringspapper 2022

Reference number: D nr 2021/34
II.1.2)Main CPV code
30197643 Photocopier paper
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Upphandlande myndighet är: Vänersborgs kommun Org.nr. 212000-1538

Kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg bedriver upphandlingssamordning under namnet VästUpp. Samarbetet syftar till att effektivisera kommunernas upphandlingsarbete inom de avtalsområden som bedöms lämpliga för samarbete. Genom det avtal upphandlande myndighet träffar efter tilldelningsbeslut har övriga kommuner, angivna i upphandlingsdokumentet, och deras bolag rätt att avropa de avtalade varor och tjänster avtalet innehåller till samma villkor som mellan avtalsparterna.

Upphandlingen avser papper till, så som kommunala tryckerier, övriga förvaltningar och verksamheter samt bolag hos upphandlande myndigheter och omfattar kopieringspapper och färgkopieringspapper i olika gramvikter, storlekar och förpackningsvariationer.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE232 Västra Götalands län
Main site or place of performance:

Vänersborg

II.2.4)Description of the procurement:

Avtalet omfattar de upphandlande myndigheternas behov av kopieringspapper och färgkopieringspapper för successiva avrop under avtalstiden. De upphandlande myndigheterna reserverar sig för att i avtalets omfattning och struktur kan komma att förändras på grund av organisationsförändringar och politiska beslut rörande respektive verksamhet. De upphandlande myndigheterna förbehåller sig rätten att vid behov prova andra leverantörers produkter i begränsad omfattning. Vissa produkter/produktområden kan finnas inom flera olika ramavtal.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/02/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/02/2022
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Göteborg
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022