Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 321155-2019

10/07/2019    S131

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2019/S 131-321155

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

V135.03. VSZ

Hivatkozási szám: 4500012023
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

V135.03. VSZ

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213321 Vasútállomás építése
45234116 Pályaépítés
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged - Hódmezővásárhely vasúti vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Szeged Rókus elágazás (bez.) – Hódmezővásárhelyi Népkert (bez.) 21,3 km szelvényezés szerinti hosszúvasúti vonalszakasz (1559+00 – 1772+00 hmsz,), nyíltvonalainak és állomási átmenő fővágányainak átépítésev=80/100 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, szakaszonként új második vágány építésével.

Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás nagyvasúti vágányhálózatának korszerűsítése, Algyő állomás vágányhálózata részleges korszerűsítése, bővítése. Új 2. vágány építése Szeged-Rókus elágazás – Baktó elágazás és Sártó elágazás – Kopáncs forgalmi kitérő között. Térvilágítás kiépítése az állomásokon és forgalmi kitérőknél, 0,4 kV-os villamos energiaellátás korszerűsítése. Műtárgyak rekonstrukciója. P+R rendszer kialakítása Algyő állomáson.

Állomási biztosítóberendezések cseréje, vonali biztosítóberendezések átépítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlési rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések létesítése. A feladat részeként a kiadotthoz képest a műszaki leírás szerinti helyszíneken módosított engedélyezési és kiviteli terv készítése is szükséges. A módosításhoz kapcsolódóengedélyek, illetve egyéb hozzájárulások megszerzése is a feladat részét képezi.

Főbb mennyiségek:

– Összesen 30 vágánykilométer (vkm) állomási- és nyíltvonali-, 54. és 60 r. hézag nélküli vágány építése és átépítése alépítménnyel, a felépítmény átépítése részben nagygépes technológiával.

– Összesen 29 csoport kitérő beépítése, vagy cseréje: Szeged-Rókus elágazás 3 csoport, Baktó elágazás 3 csoport, Algyő állomás 10 csoport, Sártó elágazás 2 csoport, Kopáncs forgalmi kitérő állomás 6 csoport,Hódmezővásárhely-Népkert állomás 5 csoport.

– A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson, a 2 elágazáson is al- és felépítménnyel együtt valósul meg.

– Távvezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 29 csoport kitérőben.

– 23,3 km biztosítóberendezési vonalkábel és 23,3 km erősáramú kábel építése és szerelése.

– Vasúti műtárgyak: 4 db 1,5 m-es kerethíd építése, illetve átépítése / 1 db 3,5 m nyílású kerethíd felújítása /1 db 2,5 m nyílású kerethíd felújítása / Algyői acélszerkezetű Tisza-híd hídpillér felújítás, rácsos acélszerkezetmegerősítés, részleges acélszerkezet csere, pályaszerkezet felújítása, illetve cseréje ragasztott vályúsleerősítésre. A támaszközök rendre 4x52,48 m, 104,40 m és 2x52,48+42,00 m.

– A jelenlegi biztosítóberendezés elbontása Hódmezővásárhelyi Népkert, Kopáncs forgalmi kitérő, Algyőállomásokon.

– Távvezérelt jelfogófüggéses vagy elektronikus biztosítóberendezés kiépítése az alábbi helyszíneken:Hódmezővásárhelyi Népkert állomás (5 csoport villamos állítású váltó), Kopáncs forgalmi kitérő állomás (6 csoport villamos állítású váltó), Sártó elágazás (2 csoport villamos állítású váltó), Algyő állomás (10 csoportvillamos állítású váltó), Baktó elágazás (3 csoport villamos állítású váltó), Szeged-Rókus elágazás (4 csoportvillamos állítású váltó) – összesen 30 csoport villamos állítású váltó

– Új távközkési hálózat és berendezések kiépítése a Hódmezővásárhelyi Népkert – Szeged Rókus vonalszakaszon, az új fényvezetőszálas optikai kábel lefektetése Hódmezővásárhelyi Népkert – Szeged Rókusés Szeged Személypályaudvar, valamint Hódmezővásárhelyi Népkert – Mindszent között összesen 72 km hosszban), a központi forgalomirányítás kiépítése Szeged Személypályaudvar KÖFI központban.

– 2 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson, 1 db sínkoronaszint + 30 cm magas peron építése Algyő állomáson.

– Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: módosított engedélyezési, kiviteli tervek,megvalósulási tervek elkészítése (30 km vasúti pálya építése/átépítése – állomások és nyíltvonali szakaszok -,valamint a kapcsolódó szakági kivitelezési munkák terveinek elkészítése).

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 25
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 245-511400

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500012023
Rész száma: 1
Elnevezés:

V135.03. Vállalkozási Szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 25 615 553 793.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás aláírására 3.6.2019 napján került sor.A szerződésmódosítás jogcíme Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged - Hódmezővásárhely vasúti vonalszakasz.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szeged Rókus elágazás (bez.) – Hódmezővásárhelyi Népkert (bez.) 21,3 km szelvényezés szerinti hosszúvasúti vonalszakasz (1559+00 – 1772+00 hmsz,), nyíltvonalainak és állomási átmenő fővágányainak átépítésev=80/100 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, szakaszonként új második vágány építésével.

Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás nagyvasúti vágányhálózatának korszerűsítése, Algyő állomás vágányhálózata részleges korszerűsítése, bővítése. Új 2. vágány építése Szeged-Rókus elágazás – Baktóelágazás és Sártó elágazás – Kopáncs forgalmi kitérő között. Térvilágítás kiépítése az állomásokon és forgalmi kitérőknél, 0,4 kV-os villamos energiaellátás korszerűsítése. Műtárgyak rekonstrukciója. P+R rendszer kialakítása Algyő állomáson.

Állomási biztosítóberendezések cseréje, vonali biztosítóberendezések átépítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlési rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések létesítése. A feladat részeként a kiadotthoz képest a műszaki leírás szerinti helyszíneken módosított engedélyezési és kiviteli terv készítése is szükséges. A módosításhoz kapcsolódóengedélyek, illetve egyéb hozzájárulások megszerzése is a feladat részét képezi.

Főbb mennyiségek:

– Összesen 30 vágánykilométer (vkm) állomási- és nyíltvonali-, 54. és 60 r. hézagnélküli vágány építése és átépítése alépítménnyel, a felépítmény átépítése részben nagygépes technológiával.

– Összesen 29 csoport kitérő beépítése, vagy cseréje: Szeged-Rókus elágazás 3 csoport, Baktó elágazás 3 csoport, Algyő állomás 10 csoport, Sártó elágazás 2 csoport, Kopáncs forgalmi kitérő állomás 6 csoport,Hódmezővásárhely-Népkert állomás 5 csoport.

– A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson, a 2 elágazáson is al- és felépítménnyel együtt valósul meg.

– Távvezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 29 csoport kitérőben.

– 23,3 km biztosítóberendezési vonalkábel és 23,3 km erősáramú kábel építése és szerelése.

– Vasúti műtárgyak: 4 db 1,5 m-es kerethíd építése, illetve átépítése / 1 db 3,5 m nyílású kerethíd felújítása /1 db 2,5 m nyílású kerethíd felújítása / Algyői acélszerkezetű Tisza-híd hídpillér felújítás, rácsos acélszerkezet megerősítés, részleges acélszerkezet csere, pályaszerkezet felújítása, illetve cseréje ragasztott vályúsleerősítésre. A támaszközök rendre 4x52,48 m, 104,40 m és 2x52,48+42,00 m.

– A jelenlegi biztosítóberendezés elbontása Hódmezővásárhelyi Népkert, Kopáncs forgalmi kitérő, Algyőállomásokon.

– Távvezérelt jelfogófüggéses vagy elektronikus biztosítóberendezés kiépítése az alábbi helyszíneken:Hódmezővásárhelyi Népkert állomás (5 csoport villamos állítású váltó), Kopáncs forgalmi kitérő állomás (6csoport villamos állítású váltó), Sártó elágazás (2 csoport villamos állítású váltó), Algyő állomás (10 csoportvillamos állítású váltó), Baktó elágazás (3 csoport villamos állítású váltó), Szeged-Rókus elágazás (4 csoportvillamos állítású váltó) – összesen 30 csoport villamos állítású váltó

– Új távközkési hálózat és berendezések kiépítése a Hódmezővásárhelyi Népkert – Szeged Rókus vonalszakaszon, az új fényvezetőszálas optikai kábel lefektetése Hódmezővásárhelyi Népkert – Szeged Rókusés Szeged Személypályaudvar, valamint Hódmezővásárhelyi Népkert – Mindszent között összesen 72 km hosszban), a központi forgalomirányítás kiépítése Szeged Személypályaudvar KÖFI központban.

– 2 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson, 1 db sínkoronaszint + 30 cm magas peron építése Algyő állomáson.

– Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: módosított engedélyezési, kiviteli tervek,megvalósulási tervek elkészítése (30 km vasúti pálya építése/átépítése – állomások és nyíltvonali szakaszok -,valamint a kapcsolódó szakági kivitelezési munkák terveinek elkészítése).

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 14/12/2017
Befejezés: 14/12/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 25 644 953 256.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Tárgyi Szerződés módosításának indoka a Szerződő Feleken kívül álló ok, amelyet a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A kötbérterhes kivitelezési részhatáridő meghosszabbítása vált szükségessé ITM 31.1.2019 napján kelt, VIF/10412-1/2019-ITM iktatószámú elrendelő módosításában foglalt műszaki tartalom változás – új sínek beépítésének igényére – tekintettel. Figyelemmel arra, hogy az új sínek beépítése a hátralevő szakaszokon a szerződés eredeti kötbérterhes részhatáridejéig nem történhet meg Feleken kívül álló okok miatt, így a vállalkozó által a szerződés szerinti feladatok teljeskörűen nem teljesíthetők az akadályoztatásra közvetlenül visszavezethetően, ekként a kötbérterhes részhatáridő módosítása szükséges. Az akadályoztatás a Szerződés befejezési határidejére nincsen kihatással.

A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg.

A szerződésmódosítás ellenérték növekedéssel jár, tekintettel arra, hogy az új sínek beszerzése és beépítése nem képezte a Vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom részét, az ellenérték növekedés azonban nem haladja meg az eredeti szerződés érték 50 %-át, mivel az 2,79 %-os növekedést jelent.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Tárgyi Szerződés módosításának indoka a Szerződő Feleken kívül álló ok, amelyet a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A kötbérterhes kivitelezési részhatáridő meghosszabbítása vált szükségessé ITM 31.1.2019 napján kelt, VIF/10412-1/2019-ITM iktatószámú elrendelő módosításában foglalt műszaki tartalom változás – új sínek beépítésének igényére – tekintettel. Figyelemmel arra, hogy az új sínek beépítése a hátralevő szakaszokon a szerződés eredeti kötbérterhes részhatáridejéig nem történhet meg Feleken kívül álló okok miatt, így a vállalkozó által a szerződés szerinti feladatok teljeskörűen nem teljesíthetők az akadályoztatásra közvetlenül visszavezethetően, ekként a kötbérterhes részhatáridő módosítása szükséges. Az akadályoztatás a Szerződés befejezési határidejére nincsen kihatással.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 25 615 553 793.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 25 644 953 256.00 HUF