Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 321204-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

16/08/2017    S155

Nemecko-Karlsruhe: Oprava a údržba technických zariadení na pracovisku JRC v Karlsruhe

2017/S 155-321204

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 22.7.2017, 2017/S 139-284577)

Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, NEMECKO. Kontakt: Abteilung Auftragsvergabe. E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Namiesto 

II.1.5) Predpokladaná celková hodnota:

Hodnota bez DPH: 2 400 000 EUR.

II.2.6) Odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 2 400 000 EUR.

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

23.8.2017.

Viď 

II.1.5) Predpokladaná celková hodnota:

Hodnota bez DPH: 2 800 000 EUR.

II.2.6) Odhadovaná hodnota:

Hodnota bez DPH: 2 800 000 EUR.

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

1.9.2017.