Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 321209-2017

16/08/2017    S155

Dánsko-Kodaň: Informační služby a pomoc návštěvníkům a komunikační činnosti v Evropském domě pro Zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu v Kodani – PO/2017-10/COP

2017/S 155-321209

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Communication, Representation in Copenhagen — PO/2017-10/COP
Poštovní adresa: Gothersgade 115
Obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1123
Země: Dánsko
Kontaktní osoba: Mr Thomas Thode
E-mail: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +453 3414029
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2817
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Informační služby a pomoc návštěvníkům a komunikační činnosti v Evropském domě pro Zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu v Kodani – PO/2017-10/COP.

Spisové číslo: PO/2017-10/COP.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79420000 Manažerské poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zastoupení poptává služby kvalifikovaného a zkušeného poskytovatele služeb, který zajistí služby objektivního informování a pomoci návštěvníkům a bude provádět komunikační činnosti v Evropském domě.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 960 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V Evropském domě Evropské komise v Kodani v Dánsku.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz specifikace nabídkového řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 960 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude automaticky obnovena 3krát, pokaždé na dobu 12 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Opatření v oblasti firemní komunikace.
II.2.14)Další informace

Maximální rozpočet pro toto nabídkové řízení je 960 000 EUR na dobu 4 let, bez DPH.

Evropská komise: http://ec.europa.eu/denmark/

Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/denmark

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/10/2017
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/10/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci, zastoupení v Kodani.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

2 osoby za každou nabídku. Zašlete prosím jména na e-mailovou adresu uvedenou v oddílu I.1).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Obec: Strasbourg Cedex
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +333 88172313
Fax: +333 88179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa v části I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/08/2017