Služby - 321209-2017

16/08/2017    S155

Dánsko-Kodaň: Informační služby a pomoc návštěvníkům a komunikační činnosti v Evropském domě pro Zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu v Kodani – PO/2017-10/COP

2017/S 155-321209

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Communication, Representation in Copenhagen — PO/2017-10/COP
Poštovní adresa: Gothersgade 115
Obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1123
Země: Dánsko
Kontaktní osoba: Mr Thomas Thode
E-mail: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +453 3414029
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2817
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Informační služby a pomoc návštěvníkům a komunikační činnosti v Evropském domě pro Zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu v Kodani – PO/2017-10/COP.

Spisové číslo: PO/2017-10/COP.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79420000 Manažerské poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zastoupení poptává služby kvalifikovaného a zkušeného poskytovatele služeb, který zajistí služby objektivního informování a pomoci návštěvníkům a bude provádět komunikační činnosti v Evropském domě.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 960 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V Evropském domě Evropské komise v Kodani v Dánsku.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz specifikace nabídkového řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 960 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude automaticky obnovena 3krát, pokaždé na dobu 12 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Opatření v oblasti firemní komunikace.
II.2.14)Další informace

Maximální rozpočet pro toto nabídkové řízení je 960 000 EUR na dobu 4 let, bez DPH.

Evropská komise: http://ec.europa.eu/denmark/

Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/denmark

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 04/10/2017
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/10/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, Generální ředitelství pro komunikaci, zastoupení v Kodani.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

2 osoby za každou nabídku. Zašlete prosím jména na e-mailovou adresu uvedenou v oddílu I.1).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Obec: Strasbourg Cedex
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +333 88172313
Fax: +333 88179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa v části I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/08/2017