Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 321209-2017

16/08/2017    S155

Tanska-Kööpenhamina: Tietopalvelut ja tuki vierailijoille sekä viestintätoimet Eurooppa-talossa Euroopan komission edustustoa ja Euroopan parlamenttia varten Kööpenhaminassa – PO/2017-10/COP

2017/S 155-321209

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Communication, Representation in Copenhagen – PO/2017-10/COP
Postiosoite: Gothersgade 115
Postitoimipaikka: Copenhagen
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Postinumero: 1123
Maa: Tanska
Yhteyshenkilö: Mr Thomas Thode
Sähköpostiosoite: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu
Puhelin: +453 3414029
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2817
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopalvelut ja tuki vierailijoille sekä viestintätoimet Eurooppa-talossa Euroopan komission edustustoa ja Euroopan parlamenttia varten Kööpenhaminassa – PO/2017-10/COP

Viitenumero: PO/2017-10/COP.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79420000 Johtoon liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Edustusto tarvitsee pätevän ja kokeneen palveluntarjoajan palveluja, jotta voidaan toimittaa puolueettomia tiedotuspalveluja ja tukea vierailijoille sekä viestintätoimia Eurooppa-talossa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 960 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Pääasiallinen suorituspaikka:

Euroopan komission Eurooppa-talo Kööpenhaminassa (Tanska).

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso tarjouseritelmät.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 960 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimus uusitaan automaattisesti 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan, ellei jompikumpi osapuolista saa virallista ilmoitusta sopimuksen jatkamatta jättämisestä vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: yritysten viestintätoimet.
II.2.14)Lisätiedot

Tämän tarjouspyynnön enimmäisbudjetti on 960 000 euroa 4 vuoden ajalle (ilman alv:a).

Euroopan komissio: http://ec.europa.eu/denmark/

Euroopan parlamentti: http://www.europarl.europa.eu/denmark

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/10/2017
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/10/2017
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan komissio, viestinnän pääosasto, Kööpenhaminan-edustusto.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

2 henkilöä kultakin tarjoajalta. Tarjoajia pyydetään lähettämään edustajiensa nimet kohdassa I.1 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Postitoimipaikka: Strasbourg Cedex
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +333 88172313
Faksi: +333 88179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/08/2017