Tjänster - 321209-2017

16/08/2017    S155

Danmark-Köpenhamn: Informationstjänster och stöd till besökare och kommunikationsverksamheter i Europahuset för Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentet i Köpenhamn – PO/2017-10/COP

2017/S 155-321209

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication, Representation in Copenhagen — PO/2017-10/COP
Postadress: Gothersgade 115
Ort: Copenhagen
Nuts-kod: DK011 Byen København
Postnummer: 1123
Land: Danmark
Kontaktperson: Mr Thomas Thode
E-post: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +453 3414029
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2817
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Informationstjänster och stöd till besökare och kommunikationsverksamheter i Europahuset för Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentet i Köpenhamn – PO/2017-10/COP

Referensnummer: PO/2017-10/COP.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79420000 Managementtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Representationen söker tjänster från en kvalificerad och erfaren tjänsteleverantör som ska tillhandahålla objektiva informationstjänster och stöd till besökare och kommunikationsverksamheter i Europahuset.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 960 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK011 Byen København
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vid Europeiska kommissionens Europahus i Köpenhamn, Danmark.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 960 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet förnyas automatiskt 3 gånger med 12 månader per gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före slutet av den pågående löptiden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: åtgärder för verksamhetskommunikation.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Högsta budget för denna upphandling är 960 000 EUR under 4 år, exklusive moms.

Europeiska kommissionen: http://ec.europa.eu/denmark/

Europaparlamentet: http://www.europarl.europa.eu/denmark

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/10/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/10/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för kommunikation, representationen i Köpenhamn.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

2 personer per anbud. Skicka namnen till den e-postadress som anges i punkt I.1.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +333 88172313
Fax: +333 88179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/08/2017